Mučednice

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Mučednice
Název v originálu La Martyre (verze grand modèle)
Datování koncept 1885 / solitérní postava 1889 (odlitek 1925)
Provenience Odlito 1925 podle sádrového modelu P 1042.
Způsob nabytí odlitek
Inventární číslo P 1256
Katalogové číslo 42
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 158 cm / šířka 31 cm / Hloubka 110 cm
Materiál
Literatura
 • Volavka 1933
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Volavka 1932
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Honty-Mašín 1958
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019, č. kat. 341
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Macková-Štech 1962
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Kesner 1965
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Sportovní a turistické nakl., Praha 1965
 • Praha 1935
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Feist 1979, s. 37
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Masaryková 1947
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Goldscheider-Mašín 1967
  Cécile Goldscheider – Jiří Mašín: Auguste Rodin: výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a k 65. výročí jeho první pražské výstavy (kat. výst.), s. n., Praha 1967.

Jedná se o bronzový odlitek k dílu P 1042, který opět vytvořila litecká dílna Františka Bartáka. Částka za odlití Rodinových plastik Vnitřní hlas a Utrpení (Mučednice) byla 52 020 Kč. Díla byla dodána do sbírky Moderní galerie v roce 1925.

Martina Bezoušková 2022