Obrana

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Obrana
Název v originálu La Défense; La Guerre; Appel aux Armes; La Patrie Vaincue; La Génie de la Guerre; La Marseillaise
Datování 1879 (odlitek 1934)
Provenience Odlito 1934 v litecké dílně Františka Bartáka podle sádrového modelu P 1045.
Inventární číslo P 1512
Katalogové číslo 39
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno vpředu v pravém dolním rohu a vlevo dole: Rodin
Rozměry
výška 112 cm
Materiál
Literatura
 • Kesner 1965
  Kesner 1965 Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Praha 1965 (2nd edition)
 • Bonito Oliva – Kotalík 1981, s. 101
  Achille Bonito Oliva – Jiří Kotalík, Arte Maestra: da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galerie Nazionale di Praga (kat. výst.), Casa Editrice Adriano Salani, Firenze 1981
 • Honty-Mašín 1958
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 145
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Kotalík-Tassi-Varignana 1990, s. 48
  Jiří Kotalík – Roberto Tassi – Franca Varignana, Impressionismo in Europa : origini, sviluppi, influenze. Capolavori dalla Galleria nazionale di Praga (kat. výst.), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990.
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Praha 1935
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Feist 1979, č. kat. 394
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Masaryková 1947
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Spielmann 1967, č. kat. 305
  Petr Spielmann, F. X. Šalda a výtvarné umění (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1967.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, č. kat. 104
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Goldscheider-Mašín 1967, č. kat. 114
  Cécile Goldscheider – Jiří Mašín: Auguste Rodin: výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a k 65. výročí jeho první pražské výstavy (kat. výst.), s. n., Praha 1967.

V roce 1933 nabízela litecká dílna Františka Bartáka zhotovení odlitku Rodinova díla Sousoší revoluce za 8 700 Kč, což bylo schváleno českým odborem kuratoria Moderní galerie. V roce 1934 došlo k zaplacení a zapsání bronzu pod názvem Válka.

Martina Bezoušková 2022