Obrana

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Obrana
Název v originálu La Défense; La Guerre; Appel aux Armes; La Patrie Vaincue; La Génie de la Guerre; La Marseillaise
Datování 1879
Provenience Vystaveno Praha 1923 (č. kat. 341, orig. Rodinovo museum). Zakoupeno československým státem 1923, deponováno v MG.
Inventární číslo P 1045
Katalogové číslo 38
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno Rodin
Rozměry
výška 112 cm
Materiál
Literatura
 • Volavka 1933, č. kat. 343
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Beausire 1988, index
  Alain Beausire, Quand Rodin exposait, Musée Rodin, Paris 1988
 • Volavka 1932, č. kat. 343
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934, č. kat. 343
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 343
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, n. pag.
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 341
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 3
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Praha 1923, č. kat. 13 (?)
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Honty 1956, č. kat. 590
  Tibor Honty, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze (soubor 12 fotografií T. Hontyho), Orbis, Praha 1956.
 • Burda–Halířová 1992, s. 8, 101
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935, č. kat. 114
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Maillard 1889, s. 68, 70
  Léon Maillard, Études sur quelques artistes originaux. Auguste Rodin statuaire, H. Floury Librairie-Éditeur, Paris 1899 .
 • Mauclair 1907, repr. č. 23
  Camille Mauclair, Auguste Rodin – člověk, myšlenky, dílo, B. Kočí, Praha 1907.
 • Tancock 1976, č. kat. 66
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Feist 1979, č. kat. 5
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Goldscheider 1989, č. kat. 105
  Cécile Goldscheider, Auguste Rodin. Catalogue raisonné de lʼoeuvre sculpté, 1840–1886, sv. 1, La Bibliothèque des Arts, Paris 1989.
 • Butler 1993, s. 124-134
  Ruth Butler, Rodin: The Shape of Genius, Yale University Press, New Haven 1993
 • Elsen 2003, s. 41-42, 158
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodinʼs Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Centre for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, New York 2003
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, s. 37
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • De Caso – Sanders 1977, č. kat. 36
  Jacques De Caso – Patricia B. Sanders, Rodinʼs Sculpture. A Critical Study of the Spreckels Collection, California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco 1977
 • Viéville-Magnien 2009, č. kat. 4
  Dominique Viéville – Aline Magnien (eds.), Guide des collections du Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2009.
 • Elsen 1980, repr. č. 13
  Albert Edward Elsen, Dans lʼatelier de Rodin. Le sculpteur et les photographes, Phaïdon, Musée Rodin, Oxford–Paris 1980
 • Elsen 1981, s. 128–129
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodin Rediscovered, kat. výst., National Gallery of Art, Washington 1981
 • Georgel 1989, s. 25
  Chantal Georgel (ed.), Une icône républicaine. Rouget de Lisle chantant la Marseillaise par Isidore Pils (1849) (kat. výst.), Ministère de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire – Réunion des Musées Nationaux, Paris 1989.
 • Burollet–Ground–Imbert 1989, s. 86–103
  Imbert, in: Burollet–Ground–Imbert 1989, s. 86–103
 • Tilanus 1995, s. 261–276
 • Le Normand-Romain 2001
  Maria José Herrera – Antoinette Le Normand-Romain (eds.), Rodin en Buenos Aires. Su influencia y la de otros escultores franceses en la Argentina (kat. výst.), Fundación Antorchas, Buenos Aires 2001.
 • Praha 1902, č. kat. 74
  Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze 1902 (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1902.

Dílo vzniklo v rámci soutěže na Pomník obrany Paříže (Monument à la defense de Paris), který měl být vztyčen na kruhovém objezdu Courbevoie. Původně na vybrané lokaci stávala socha Napoleona, která v roce 1870 skončila z dosud neobjasněných příčin na dně Seiny. V roce 1879 inicioval Le département de la Seine postavení pomníku na paměť francouzských vojáků, kteří bránili město proti Prusům v roce 1870. Soutěžní zadání předpokládalo dvě postavy provedené v bronzu a umístěné na pozůstatek soklu zbylého z předchozího císařského památníku. Rodin předložil sousoší alegorické figury a válečníka držícího meč s obrácenými významovými rolemi. Zatímco bojovník-obránce umírá, ženská figura energicky svolává muže do zbraně (proto též název díla Volání do zbraně). Rodinovo dynamické pojetí bylo shledáno příliš novátorské a v původním zamýšleném rozsahu nedošlo k jeho uskutečnění. Návrh byl po roce 1912 zvětšen a kolem roku 1920 proveden jako vzpomínka na boje kolem města Verdun za první světové války. V Praze se veřejnost mohla setkat poprvé s tímto dílem už v roce 1902, kdy bylo vystaveno na Rodinově výstavě (dnes exemplář ve sbírce Musée Rodin, inv. č. S. 173). Z této sádry byl posléze pořízen druhotný výstavní odlitek, prezentovaný na výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století (1923). Odtud plastiku zakoupil československý stát a spolu s dalšími díly ji nechal deponovat v Moderní galerii.

Martina Bezoušková 2022