Muž s přeraženým nosem

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Muž s přeraženým nosem
Název v originálu LʼHomme au nez cassé; Mr. Bibi; Portrait de M. B.
Datování (verze neurčená)
Provenience Depozitum (původ neznámý). Převedeno 1959 z inventáře depozit do trvalé správy NG.
Způsob nabytí depozitum - převod
Inventární číslo P 3126
Katalogové číslo 37
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 25 cm
Materiál
Literatura
 • Penny 1993, index
  Nicholas Penny, The materials of sculpture, New Haven – London 1993.
 • Ambrosini-Facos 1987, č. kat. 50-51
  Lynne Ambrosini – Michelle Facos (eds.), Rodin: The Cantor Gift to the Brooklyn Museum, The Brooklyn Museum, Brooklyn 1987
 • Beausire 1988, č. kat. 1
  Alain Beausire, Quand Rodin exposait, Musée Rodin, Paris 1988
 • Bourdelle 1937, s. 5
  Antoine Bourdelle, La sculpture et Rodin, Émile-Paul, Paris 1937
 • Honty-Mašín 1958, č. kat. 4 (mramor)
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 172
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Praha 1923
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Bartlett 1889a, s. 44
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin V, The American Architect and Building News XXV, 9 mars 1889, č. 689, s. 112–114
 • Bartlett 1889b, s. 66
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin, sculptor VI, The American Architect and Building News XXV, 1889, April 27, č. 696, s. 198–200
 • Bartlett 1889c, s. 99
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin VIII, The American Architect and Building News XXV, 1889, 25 May, č. 700, s. 249–251
 • Bartlett 1889f, s. 249–250
 • Bartlett 1889g, s. 262
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin IX. Rodin´s Drawings, The American Architect and Building News XXV, 1 June 1889, č. 701, s. 260–263
 • Rilke 1903 (1928)
  Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Insel-Verlag, Leipzig 1928.
 • Dujardin-Beaumetz 1913 (1992), s. 3–4, 6
  François Dujardin-Beaumetz, Entretiens avec Rodin, Paris 1992
 • Catalogue of sculptures by Auguste Rodin 1925, s. 25–26, 36
  Catalogue of sculptures by Auguste Rodin, Victoria & Albert Museum, London 1925
 • Cladel 1950 (1936), s. 115–116
  Judith Cladel, Rodin: sa vie glorieuse, sa vie inconnue, Grasset, Paris 1950 (1936)
 • Tancock 1976, s. 29
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Feist 1979, s. 93–110
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Goldscheider 1989, č. kat. 2-3
  Cécile Goldscheider, Auguste Rodin. Catalogue raisonné de lʼoeuvre sculpté, 1840–1886, sv. 1, La Bibliothèque des Arts, Paris 1989.
 • Le Normand-Romain 1997, č. kat. 13
  Antoinette Le Normand-Romain (ed.), Vers LʼÂge d´airan. Rodin et la Belgique (kat. výst.), Musée Rodin, Paris 1997.
 • Elsen 2003, s. 68, 75
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodinʼs Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Centre for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, New York 2003
 • Héran 2006, č. kat. 125-126
  Emmanuelle Héran et al., Auguste Rodin – Eugène Carrière (kat. výst.), Musée dʼOrsay – Flammarion, Paris 2006.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, č. kat. 342 (?)
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Cladel 1903
  Judith Cladel, Auguste Rodin pris sur la vie, La Plume, Paris 1903
 • Mauclair 1905, s. 158
  Camille Mauclair, Auguste Rodin. Lʼhomme et lʼoeuvre, La Renaissance du livre, Paris 1905.
 • Lawton 1906, s. 78
  Frederick Lawton, The Life and Work of Auguste Rodin, T. Fisher Unwin, London 1906.
 • Lawton 1908, s. 36–45, 85–86
  Frederick V. Lawton, François-Auguste Rodin, Mitchell Kennerley, New York 1908.
 • Ludovici 1926, s. 28–29, 49, 87
  Anthony Mario Ludovici, Personal Reminiscences of Auguste Rodin, J. B. Lippincott Company, Philadelphia 1926.
 • Wassermann 1975, s. 7–8
 • Schmoll Eisenwerth 1976, s. 91, 104, 108, 169, 178
  Joseph Adolf Schmoll-Eisenwerth, Rodin: Le masque de L'Homme au nez cassé, s. l. 1976.
 • De Caso – Sanders 1977, s. 152–165
  Jacques De Caso – Patricia B. Sanders, Rodinʼs Sculpture. A Critical Study of the Spreckels Collection, California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco 1977
 • Butler 1980, č. kat. 79
  Ruth Butler, Rodin in Perspective, Prentice-Hall, New Jersey 1980
 • Fonsmark 1988, index
  Rodin. La Collection du brasseur Carl Jacobsen à la Glyptothèque et oeuvres apparentées, kat. výst., Ny Carlsberg Glyptotek, København 1988
 • Pingeot 2000, č. kat. 303
  Anne Pingeot, Rodin au musée du Luxembourg, 48/14. La revue du Musée dʼOrsay, autumne 2000, č. 11, s. 60–77.
 • Judrin 2001, č. kat. 44
  Claudie Judrin, Rodin et le Japon (kat. výst.), Contemporary Sculpture Center, Shizuoka 2001.
 • Viéville-Magnien 2009, s. 37
  Dominique Viéville – Aline Magnien (eds.), Guide des collections du Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2009.

Na výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století v roce 1923 bylo vystaveno dílo Muž s přeraženým nosem (č. kat. 342, orig. Rodinovo museum). Otázkou zůstává, zda se jedná o totožný výstavní odlitek, který se podařilo získat do sbírky Národní galerie jako depozitum, či nikoliv. Provenienční historie tohoto předmětu před rokem 1959 zatím není známa.

Martina Bezoušková 2022