Muž s přeraženým nosem

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Muž s přeraženým nosem
Název v originálu LʼHomme au nez cassé; LʼHomme au nez cassé – tête, type II, 2ème modèle
Datování koncept 1863–1864, verze c. 1903?
Provenience Vybráno československým státem 1923, 1925 deponováno v MG.
Způsob nabytí státní nákup
Inventární číslo P 1056
Katalogové číslo 36
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno .ALEXIS. RUDIER. Fondeur. PARIS. / A. Rodin
Rozměry
výška 24 cm / šířka 20 cm / Hloubka 18 cm
Materiál
Literatura
 • Volavka 1933, č. kat. 332
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Aubert 1952
  Marcel Aubert, Rodin: Sculptures, Éditions TEL, Paris 1952
 • Bartlett 1889, s. 29
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin IV, The American Architect and Building News XXV, 2 mars 1889, č. 688, s. 99–101
 • Beausire 1988, index
  Alain Beausire, Quand Rodin exposait, Musée Rodin, Paris 1988
 • Beausire-Cadouot 1987, č. 155, 161, 186, 190, 319
  Alain Beausire – Florence Cadouot (eds.), Correspondance de Rodin III, 1908–1912, Musée Rodin, Paris 1987
 • Beausire-Pinet 1985, č. 12
  Alain Beausire – Hélène Pinet (eds.), Correspondance de Rodin, 1860–1899, Musée Rodin, Paris 1985
 • Bonito Oliva – Kotalík 1981, č. kat. 67
  Achille Bonito Oliva – Jiří Kotalík, Arte Maestra: da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galerie Nazionale di Praga (kat. výst.), Casa Editrice Adriano Salani, Firenze 1981
 • Volavka 1932, č. kat. 332
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934, č. kat. 332
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 365
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, s. 8, 100
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 345
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 103
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 144
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 36
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019, s. 191
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Praha 1923, č. kat. 342
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 142
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Fusco–Janson 1980, č. kat. 189
  Peter H. Fusco – Horst Waldemar Janson, The Romantics to Rodin: French 19th-century sculpture from North American collections, kat. výst., Los Angeles County Museum, Los Angeles 1980
 • Janson 1985, s. 154–155
  Horst Waldemar Janson: Nineteenth-Century Sculpture, Thames & Hudson Ltd., London 1985.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1994, č. kat. 52
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Národní galerie v Praze. Francouzské umění 19. a 20. století, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Praha 1994.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1995, č. kat. 52
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Galerie nationale de Prague. L´art français des 19e et 20 siècles, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Paris 1995.
 • Kesner 1965, s. 64
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Sportovní a turistické nakl., Praha 1965
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945, č. kat. 279
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Volné směry XXIV 1926, s. 32
 • Burda–Halířová 1992, č. kat. 1
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935, č. kat. 111
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Bartlett 1889a, s. 44
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin V, The American Architect and Building News XXV, 9 mars 1889, č. 689, s. 112–114
 • Bartlett 1889b, s. 66
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin, sculptor VI, The American Architect and Building News XXV, 1889, April 27, č. 696, s. 198–200
 • Bartlett 1889c, s. 99
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin VIII, The American Architect and Building News XXV, 1889, 25 May, č. 700, s. 249–251
 • Bartlett 1889f, s. 249–250
 • Bartlett 1889g, s. 262
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin IX. Rodin´s Drawings, The American Architect and Building News XXV, 1 June 1889, č. 701, s. 260–263
 • Maillard 1889, s. 32, 33, 54, 108
  Léon Maillard, Études sur quelques artistes originaux. Auguste Rodin statuaire, H. Floury Librairie-Éditeur, Paris 1899 .
 • Rilke 1903 (1928), s. 36–45, 85–86
  Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Insel-Verlag, Leipzig 1928.
 • Mauclair 1907, s. 5, 92, repr. č. 3
  Camille Mauclair, Auguste Rodin – člověk, myšlenky, dílo, B. Kočí, Praha 1907.
 • Umělecký měsíčník I 1911–1912, repr. n. pag.
 • Dujardin-Beaumetz 1913 (1992), s. 115–116
  François Dujardin-Beaumetz, Entretiens avec Rodin, Paris 1992
 • Catalogue of sculptures by Auguste Rodin 1925, s. 5
  Catalogue of sculptures by Auguste Rodin, Victoria & Albert Museum, London 1925
 • Wagner 1936a, s. 184–191
  Josef Wagner, O portrétech A. Rodina, Volné směry XXXII, 1936, č. 1, s. 184–191
 • Cladel 1950 (1936), s. 91, 104, 108, 169, 178
  Judith Cladel, Rodin: sa vie glorieuse, sa vie inconnue, Grasset, Paris 1950 (1936)
 • Grappe 1944, č. kat. 9, 21, 78
  Georges Grappe, Catalogue du Musée Rodin. Essai d´un classement chronologique, Musée Rodin, Paris 1944.
 • Waldmann 1945
  Emil Waldmann, Auguste Rodin, Schroll, Wien 1945
 • Descharnes–Chabrun 1967, s. 28–29, 152–165
  Robert Descharnes – Jean-François Chabrun, Auguste Rodin, Edita, Lausanne 1967
 • Jianou-Goldscheider 1967, s. 83, 84
  Ionel Jianou – Cécile Goldscheider, Rodin, Arted, Paris 1967.
 • Sanders 1975, s. 152–165
  Patricia Sanders, The Man with the Broken Nose, in: Jeanne L. Wasserman (ed.), Metamorphoses in Nineteenth-Century Sculpture, Harvard University Press, Cambridge 1975, s. 153–168.
 • Schmoll Eisenwerth 1983, s. 93–110
  Joseph Adolf Schmoll Eisenwerth, in: Rodin: Le Masque de lʼHomme Auguste Rodin nez cassé. Die Maske des Mannes mit der zerbrochenen Nase, Sonderdruck aus Jahrbuch 1976 der Technichen Universität München, s. 93–110.
 • Tancock 1976, č. kat. 79
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Feist 1979, č. kat. 1
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Beausire-Pinet 1986, č. 57
  Alain, Beausire – Hélène Pinet (eds.), Correspondance de Rodin II, 1900–1907, Musée Rodin, Paris 1986
 • Krahmer 1986, s. 69–72
  Catherine Krahmer, Rodin, Revu, Revue de lʼArt, 1986, s. 69–72.
 • Goldscheider 1989, č. kat. 13a-13d
  Cécile Goldscheider, Auguste Rodin. Catalogue raisonné de lʼoeuvre sculpté, 1840–1886, sv. 1, La Bibliothèque des Arts, Paris 1989.
 • Beausire 1992, č. 15, 146
  Alain Beausire (ed.), Correspondance de Rodin IV, 1913–1917, Musée Rodin, Paris 1992
 • Butler 1993, s. 44–48
  Ruth Butler, Rodin: The Shape of Genius, Yale University Press, New Haven 1993
 • Van Lennep 1993, s. 87, 96–97
  Jacques van Lennep (ed.), Les bustes de l´Académie royale de Belgique. Histoire et catalogue raisonné précédés d´un essai: le portrait sculpté depuis la Renaissance, Académie Royale de Belgique, Bruxelles 1993
 • Fergonzi–Lamberti–Riopelle 1996, č. kat. 2
  Flavio Fergonzi – Maria Mimita Lamberti – Christopher Riopelle, Michelangelo nellʼOttocento. Rodin, e Michelangelo, Charta – Casa Buonarroti, Milano–Firenze 1996
 • Elsen 2003, č. kat. 125-126
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodinʼs Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Centre for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, New York 2003
 • Héran 2006
  Emmanuelle Héran et al., Auguste Rodin – Eugène Carrière (kat. výst.), Musée dʼOrsay – Flammarion, Paris 2006.
 • Masaryková 1947, č. kat. 387
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Spielmann 1967, č. kat. 21
  Petr Spielmann, F. X. Šalda a výtvarné umění (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1967.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, sv. II, s. 415–419
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Seipel 1996, č. kat. 51
  Wilfried Seipel (ed.), Auguste Rodin, Eros und Leidenschaft (kat. výst.), Wasmuth Ernst Verlag 1996.
 • Georget-Le Normand-Romain-Pinet 1997, č. kat. 44
  Luc Georget – Antoinette Lenormand-Romain – Hélène Pinet, Rodin, La voix intérieure (kat. výst.), Musée des Beaux-Arts de Marseille, Marseille 1997.

Rodinovo ikonické dílo Muž s přeraženým nosem představuje tvář starého muže Bibiho, který uklízel ateliér sochaře Carriera-Belleuse a pózoval pro studenty. Rodin začal na portrétu pracovat v roce 1863. Tehdy vystoupil z eucharistiánské kongregace, pronajal si studio na Rue de la Reine Blanche a rozhodl se naplno věnovat sochařské dráze. V ateliéru byla taková zima, že hlava vymodelovaná v hlíně praskla. V roce 1864 Rodin tento fragment přihlásil na Salon pod názvem Le Masque de Bibi, což bylo porotou odmítnuto. Následně dílo přepracoval na bustu, kterou s úspěchem odprezentoval na Salonu v roce 1878. Dílo ukazuje Rodinovu schopnost modelovat systémem plynulého, často se překrývajícího vrstvení hmoty. Nesnažil se o psychologizující portrét, ale zajímala ho čistě fyziognomická studie obličejových rysů starého muže s rozbitým nosem. Rodinův utkvělý zájem o záměrnou torzálnost masky pramenil ze znalosti antiky. Sochař navštěvoval sbírky Musée du Louvre, kde zkoumal odlitky antických děl a pořizoval si jejich reprodukce k dalšímu studiu. Pozůstatkem této sběratelské vášně jsou zejména vlasy Bibiho, stočené v úhledných pramíncích do ,,antikizujícího účesu“. Zbytek obličeje již antikizující rysy nenese a Rodin jej pojednal ryze veristickým způsobem. Námět Muže s přeraženým nosem se stal později jedním z leitmotivů Rodinovy tvorby, jak dokazuje jeho uplatnění v pozdějších dílech Le Sculpteur et sa Muse (1895), La Terre (vliv na Picassa, Bourdella atd.) nebo jeden z okrajových motivů v kompozici Jardinière (1905). Při práci na Bráně pekel vytvořil Rodin ještě další verzi Muže s přeraženým nosem (c. 1880–1882), která je menšího měřítka. Pražský odlitek byl spolu s dalšími díly objednán Václavem Nebeským přímo v litecké dílně Musée Rodin a zakoupen československým státem v roce 1923.

Martina Bezoušková 2022