Bernard Palissy

(13. 4. 1841 – 4. 2. 1905)
Název Bernard Palissy
Název v originálu Étude pour le Monument à Bernard Palissy
Datování před 1880 (pozdější odlitek)
Provenience Zapůjčeno 1955 Ústředním výborem Komunistické strany Československa. Depozitum. Převedeno 1990 do trvalé správy NG.
Způsob nabytí depozitum/ převod
Inventární číslo P 8457
Katalogové číslo 35
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno E Barrias; lit. značka BARBEDIENNE, Fondeur. Paris; značeno REDUCTION MECANIQUE A. COLLAS
Nápis 1834–1899/ HERRN DIREKTOR D WILKENS IN DANKBARER – ANERKNNUNG/ SEINER 25 JAHRIGEN ERFOLGREICHEN THÄTIGKEIT/ VILLEROY & BOCH
Rozměry
výška 102 cm
Materiál
Literatura
  • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 3
    Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
  • Theime-Becker 1992, sv. II, s. 531–532

Před rokem 1891 připomínaly osobnost renesančního keramika Bernarda Palissy ve Francii tři monumenty – v Saintes, Agen a Paříži. Pařížský pomník, stojící na Plâce de Saint Germain des Près, byl vytvořen francouzským sochařem Barriasem v letech 1881–1882 a představuje solitérní stojící postavu oblečenou do dobového oděvu ze 16. století. Umělec drží v ruce malířskou paletu s barvami. Barrias poprvé prezentoval sádrovou verzi celé postavy na Salonu v roce 1880 (dnes součástí sbírek Petit Palais, Paříž). Bronzové odlitky byly kromě Paříže vztyčeny také v Boulogne-sur-Seine (1880), Villeveuve dʼAgen a v prostorách manufaktury v Sèvres. Dílo ze sbírky Národní galerie je pravděpodobně studií ke zmíněnému pařížskému pomníku. Z této skutečnosti bývá odvozováno také datování (před rokem 1880). Jméno francouzského sochaře bylo zřejmě pořízeno do sbírky s odkazem na jeho působení v českém prostředí. Reprodukce jeho děl se zachovala v pozůstalosti Josefa Václava Myslbeka jako jeden z výchozích inspiračních podnětů pro ztvárnění figurálních námětů. Už tehdy Myslbek upozorňoval, že by bylo vhodné získat čelní francouzské sochaře alespoň na výstavu, což se dařilo především Krasoumné jednotě, která po roce 1840 otevřela své výroční přehlídky také zahraniční plastice. Český sochař také prezentoval svým žákům na akademii fotografie zahraniční produkce. Z Barriasovy tvorby se jednalo o námět Les prémières Funerailles (1878), inspirovaný Biblí. Barrias se stal rovněž členem komise pro výběr vítězného návrhu na pomník Mistra Jana Husa v Praze v soutěži uspořádané 1892–1893.

Martina Bezoušková 2022