Poprsí Gérômovo

(11. 5. 1827 – 12. 10. 1875)
Název Poprsí Gérômovo
Název v originálu Buste de Jean-Léon Gérôme
Datování 1871 (odlito 1970)
Datace uvedená 1871 (odlitek 1970)
Provenience Odlito 1970 v Ústředí uměleckých řemesel podle sádry P 1036.
Inventární číslo P 5727
Katalogové číslo 32
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno GEROME.; takřka nečitelný nápis Al sommo / pittore Gérôme / J B Carpeaux / London 1871
Rozměry
výška 60 cm
Materiál
Literatura
  • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
    Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
  • Kotalík-Tassi-Varignana 1990
    Jiří Kotalík – Roberto Tassi – Franca Varignana, Impressionismo in Europa : origini, sviluppi, influenze. Capolavori dalla Galleria nazionale di Praga (kat. výst.), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990.

Bronzový odlitek byl z konzervačních a výstavních důvodů objednán již v roce 1967, vznikl ale až v roce 1970. Lití provádělo Ústředí uměleckých řemesel.

Martina Bezoušková 2022