Mateřství

(11. 5. 1827 – 12. 10. 1875)
Název Mateřství
Název v originálu Maternité; La Tendresse maternelle; L´Amour maternelle; Jeune mère et son enfant
Datování 1870 (odlitek po 1922)
Provenience Darováno 1924 liteckou dílnou Susse Frères pro Státní galerii. Deponováno v MG.
Způsob nabytí dar
Inventární číslo P 1054
Katalogové číslo 30
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno J B Carpeaux vzadu značeno Fres Edts Paris [Susse Frères Editeurs Paris] + litecká značka
Rozměry
výška 30 cm
Materiál
Literatura
 • Kesner 1965, s. 63
  Kesner 1965 Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Praha 1965 (2nd edition)
 • Volavka 1932, č. kat. 291
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1933, č. kat. 291
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1933.
 • Volavka 1934, č. kat. 291
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 323
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, s. 8, 96
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 71
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 36
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 39
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 129
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Poletti-Richarme 2003, č. kat. ES 11, SE 20, SE 21, s. 98, 163
  Michel Poletti – Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur. Catalogue raisonné de lʼoeuvre édité, Éditions E. C. Expressions Contemporaines & Les Éditions de lʼAmateur, Paris 2003.
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945, č. kat. 295
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Volné směry XXIV 1926, s. 32

Téma mateřství Carpeaux poprvé ztvárnil v díle La Tendresse maternelle (c. 1870). Po narození svého syna Charlese se k motivu matky s dítětem vrátil a pojednal jej s mnohem silnější citovostí a intimitou. Pro dílo Mateřství sochař zvolil křehkou formu bozzetta, zachycující moment, kdy si matka tiskne k hrudi své dítě. Výjev byl nepochybně inspirován také ikonografickým předobrazem madony s dítětem, jak dokládají sochařovy kresby stejného námětu. I přes skicovité pojetí hmoty je patrné, že obličejové rysy matky patří Amélii de Montfort, sochařově novomanželce, které se po roce 1869 stala jeho múzou. Kromě autorských a posmrtných odlitků existuje bronzová série, kterou odlévala pařížská firma Susse Frères dle ateliérových terakot. Jeden z těchto bronzů byl v roce 1924 darován budoucí Státní galerii Jacquesem Susse, tehdejším ředitelem dílny.

Martina Bezoušková 2022