Dvě scény ze života Buddhy

Název Dvě scény ze života Buddhy
Místo vzniku Gandhára, dnešní Pákistán
Datování asi 3. století
Způsob nabytí zakoupeno 1999
Inventární číslo Vp 3205
Sbírka Sbírka umění Asie
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 11 cm / šířka 37 cm
Materiál
Literatura
  • Stančo 2003, 24
    Ladislav Stančo, Gandharan Sculpture in the National Gallery, Prague, Annals of the Náprstek Museum XXIV, Prague 2003, s. 19–28.

Do architektonického rámce vymezeného trojicí sloupů s korintskými hlavicemi jsou zasazeny dvě scény, jejichž ústřední postavou je Buddha Šákjamuni sedící na jednoduchém piedestalu, nad hlavou patrně s částí koruny stromu. O které náměty z Buddhovy legendy se jedná, nelze spolehlivě určit. Na levé scéně nejspíš ukazoval pravou (částečně poškozenou) rukou gesto odvracení strachu abhaja-mudra. Po obou stranách stojí dvojice postav stejně jako ve scéně vpravo, kde lze po Buddhově pravici identifikovat bódhisattvu Vadžrapániho s jeho atributem vadžrou. Buddha zde má ruce složené v gestu meditace dhjána-mudra. V oblasti historické Gandháry na pomezí dnešního severozápadního Pákistánu a východního Afghánistánu se v 1. až 7. století rozvíjelo sochařství spojující řecko-římské prvky s buddhistickými náměty. Břidlicové reliéfy se umísťovaly na zdi staveb v buddhistických klášterních komplexech. Legendární scény ze života zakladatele buddhistického učení bývají zpravidla velmi popisné a detailní.

Zdenka Klimtová 2022