Buddha překonávající Džambhupatiho

Název Buddha překonávající Džambhupatiho
Místo vzniku Myanmar
Datování 19. století
Způsob nabytí získáno převodem 1963
Inventární číslo Vp 3054
Tematický celek Buddhistické umění
Sbírka Sbírka umění Asie
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 23 cm
Materiál
Technika

V sochařství Myanmaru rozšířený ikonografický typ se zkráceně označuje také jako Buddha Džambhupati. Váže se k legendě rozšířené v Myanmaru od konce 18. století. Vypráví o zpupném králi Džambhupatim, který usiloval o území krále Bimbisáry. Ten se obrátil o pomoc na Buddhu, jenž se Džambhupatimu zjevil v královské nádheře, obklopen skvostným palácem. Zahanbený Džambhupati zanechal výbojů a stal se buddhistickým mnichem. Sochy Buddhy s královskou korunou nejsou v jihovýchodní Asii výjimečné, mají jej ukazovat jako panovníka nad světem lidským i nebeským. Typ „Džambhupatiho“ se od nich liší zvlášť rozměrnou korunou s křídlovitými výběžky po stranách. Pojí se s ním také gesto dotýkání se země (bhúmisparša-mudra), jež se v daném případě nevztahuje k okamžiku Buddhova probuzení. Proporce postavy s předimenzovanou hlavou ukazují na vznik v 19. století, spíše v jeho druhé polovině.

Zdenka Klimtová 2022