Klečící anděl I

(1717 – 1787)
Název Klečící anděl I
Datování
Provenience sbírka doc. dr. Oldřicha J. Blažíčka, Praha, do 1975
Způsob nabytí získáno 1975
Inventární číslo P 6430
Katalogové číslo 102
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 107 cm / šířka 70 cm / Hloubka 40 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Kat. Lille 2002, 188-189
    Vít Vlnas (ed.), Lumière et ténèbres. Art et civilisation du baroque en Bohême, kat. výst., Palais des Beaux-Arts, Lille, Paris 2002.
Prameny
  • Akvizice 1971-19975 
    ANG, fond NG, Akvizice 1971–1975, Nákupy, spisový materiál, 1971–1975

Andělé usazení na obláčcích představují dvojici protějškových postav, určených zřejmě k výzdobě tabernáklu neznámého pozdně barokního oltáře. Vyvážená plynulá skladba z esovek, důraz, s nímž jsou vypracovány tělesné objemy, hmotná měkká roucha, klasicistní proporce a donnerovský typ hlavy s kadeřemi u uší ukazují zřetelně na autorství Ignáce Františka Platzera. Při veškeré své objemnosti působí tyto řezby i zvláštní křehkou drobností. Oldřich Blažíček proto soudil, že představují časnou a opakováním dosud neotřelou redakci andělského typu, realizovanou ještě s velkou účastí mistra samotného v době kolem let 1750 až 1760 (srv. zápis na evidenční kartě VP 367 z 24. 7. 1975). Protějšková řezba (inv. č. P 8794) byla do Národní galerie zapůjčena (1975) ze sbírky Oldřicha Blažíčka a do roku 1977 tvořili oba klečící andělé působivý závěr nové expozice barokního umění v prvním patře kláštera sv. Jiří. Přestože v roce 1977 nákupní komise jednomyslně odsouhlasila zakoupení také protějškové řezby, Klečícího anděla II, do galerijních sbírek, k jejímu definitivnímu získání mohlo dojít teprve o řadu let později.

Tomáš Hladík 2021