Svatý Šebestián

Jusepe de Ribera  – následovník
(1590 – 1652)
Luca Giordano  – pravděpodobně
(1634 – 1705)
Název Svatý Šebestián
Místo vzniku Neapol
Datování 1655–1660?
Provenience sbírka Šternberk-Manderscheidů, 1798–1948 (od roku 1798 zapůjčeno do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění)
Původní umístění Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, později Státní sbírka starého umění, posléze Národní galerie v Praze
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1948
Inventární číslo O 2721
Předchozí inventární čísla DO 44
Katalogové číslo 19
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Přípis

Na zadní straně napínacího rámu vlevo nahoře je papírový štítek s číslem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění „EC 759“; vlevo dole je pak papírový štítek s textem „Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel v Čechách“ a razítko s číslem „OP 81“.

Rozměry
bez rámu: výška 2150 mm / šířka 1715 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • BARVITIUS 1889
  Viktor Barvitius, Katalog Obrazárny v domě umělců Rudolfinum v Praze, Praha 1889 (německé vyd. 1889)
 • BERGNER 1912A
  Paul Bergner, Katalog obrazárny v domě umělců Rudolfinum v Praze, Praha 1912
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, s. 72, 74, 72
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1961, s. 25
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze, Sbírky ve Šternberském paláci, kat., Praha 1961.
 • KAT. NG 1971, s. 34
  Oldřich Blažíček – Marie A. Kotrbová – Pavel Preiss – Jaromír Šíp – Olga Pujmanová, Sbírka starého umění Národní galerie v Praze, kat., Praha 1971.
 • KAT. WIESBADEN 2016, s. 458–459
  Heiko Damm – Peter Forster and Elisabeth Oy-Marra, Caravaggios Erben. Barock in Neapel, kat. výst., Museum Wiesbaden, München 2016.
 • DANIEL 1990, s. 25
  Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem, Dějiny a současnost II, 1990, s. 25–29
 • DANIEL 1995B, s. 60–62
  Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem, Malířství v Neapoli 1631–1656, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1995
 • HAMSÍK 1992, s. 25
  Mojmír Hamsík, Malba na plátně. K technice italské malby 17. a 18. století. Systém podkladových maleb, Technologia Artis III, 1992. Dostupné z: https://technologiaartis.avu.cz/3malba-platno-technika.html
 • KRAMÁŘ 1936, s. 42
  Vincenc Kramář, Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1936.
 • KRAMÁŘ 1937
  Vincenc Kramář, Kurze Führer durch die Staatliche Sammlung alter Kunst in Prag, Prag 1937.
 • KRAMÁŘ 1938B
  Vincenc Kramář, Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1938 [něm. vyd.].
 • KRAMÁŘ 1939
  Vincenc Kramář, Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1939 [něm. vyd. 1939].
 • LENZ 1934
  Jaroslav Lenz, Španělské kulturní a historické památky v Praze, in: Artuš Rektorys (ed.), Kniha o Praze, Praha 1934, s. 35–42.
 • ŠTĚPÁNEK 1968−1969, s. 226–227
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praga, Arte Español I−III, 1968/69, s. 222–235, fig. 1–19.
 • ŠTĚPÁNEK 1969, s. 188–190
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praha, Ibero-Americana Pragensia III, 1969, s. 181–202.
 • ŠTĚPÁNEK 1973, s. 293–298
  Pavel Štěpánek, Španělská malba a plastika ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze (diplomová práce), Univerzita Karlova, Praha 1973.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • ŠTĚPÁNEK 2019A, s. 82–85
  Pavel Štěpánek, Art-Historical Research of El Greco’s Painting Christ in Prayer from the National Gallery in the 20th Century, Bulletin of the National Gallery in Prague XIX, 2019, s. 6–19 (angl.), 70–79 (čes.).
Prameny
 • EC INVENTÁŘ 
  Einreichnungs–Catalog der Gemäldegallerie der Gesselschaft patriotischer Kunst Freunde. [ANG, fond SVPU, box 165, inv. č. 418]
 • OSVPU A SSSU INVENTÁŘ 
  Inventář Obrazů a plastik spravovaných Obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění, později Státní sbírkou starého umění v letech 1919−1939 [ANG, fond SSSU, inv. č. 15]

Tuto kompozici lze klást do přímé souvislosti s kresbou Jusepe de Ribery ze sbírky Indiana University v Bloomingtonu, v níž lze hledat východisko pro řadu Riberových sv. Šebestiánů. Dynamismus vzepjetí postavy sv. Šebestiána, který postrádáme na zmíněné kresbě, je o to výrazněji podán na kresbě v Ashmolean Museum v Oxfordu. Třetí kresebná varianta připisovaná Riberovi ze Szépmüvészeti Múzeum v Budapešti je zrcadlovou kompozicí pražského obrazu. Celkovou kompozicí, jejími jednotlivými prvky (například zvratem hlavy), modelací a barevností se pražskému obrazu blíží rovněž Sv. Šebestián se sv. Irenou (1650–1654) ze Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech – tato malba je považována za rané dílo Lucy Giordana, Riberova imitátora a následovníka.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020