Bakchus a Ariadna

(1687 - 1767)
Název Bakchus a Ariadna
Místo vzniku Itálie
Datování před 1767
Provenience sbírka hrabat Thunů; následně do roku 1950 sbírka Hermíny Srbové
Způsob nabytí získáno 1950 ze sbírky Hermíny Srbové
Inventární číslo O 10459
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno dole uprostřed: Gio Bat / … / Pittoni/
Rozměry
výška 71 cm / šířka 53 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Daniel 1996, s. 202–203
    Ladislav Daniel, Benátčané. Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, kat. výst., Praha 1996.

Osmá kniha Ovidiových Proměn obsahuje i příběh opuštěné krétské princezny Ariadny, kterou v momentu zoufalství nachází Bakchus. Také výjev Obětování Polyxeny (inv. Č. O 10461) vychází ze stejného zdroje, z knihy třinácté s příběhem dcery trójského krále Priama a královny Hekabé, jejíž oběť měla usmířit Achillův posmrtný stín a zajistit příznivý vítr pro návrat Řeků do Thrákie. Popularitu námětu Ovidiových Proměn odráží jeho častý výskyt nejen v benátském malířství, ale také v dobové divadelní a operní produkci. Ostatně dekorativně pojatá kompozice výjevů, řasení draperií i baletní postoje a gesta k dvorským i divadelním choreografiím jednoznačně odkazují.

Lucie Němečková 2021