Poslední večeře

(1548 – 1628)
Název Poslední večeře
Místo vzniku Itálie
Datování
Provenience před 1692–1706 sbírka hraběte Františka Antonína Berky z Dubé; mezi lety 1706–1945 Nostická obrazová sbírka, Praha
Způsob nabytí získáno 1945 z Nostické obrazové sbírky, Praha
Inventární číslo DO 4210
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
výška 88 cm / šířka 110 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Daniel 1996, s. 130–131
    Ladislav Daniel, Benátčané. Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, kat. výst., Praha 1996

Dynamický výjev zachytil moment rozhořčeného údivu apoštolů po Kristových slovech: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí“ (Matouš 26, 21). Kompozice nezastírá znalost Tintorettových prací, ale odkazuje zejména na Palmovo školení u Tiziana. Harmonicky postavené souzvuky čistých pestrých tónů a měkké sfumato nicméně odpovídají spíše raným Tizianovým pracím než pozdnímu dílu velkého mistra, které vznikalo v době Palmova studia.

Lucie Němečková 2021