Angelika a Medor

(1570 - 1596)
Název Angelika a Medor
Místo vzniku Itálie
Datování
Datace uvedená 1587
Provenience před rokem 1945 z Nostická obrazová sbírka, Praha (poprvé věrohodně doloženo 1819)
Způsob nabytí získáno 1945 z Nostické obrazové sbírky, Praha
Inventární číslo DO 4369
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno na kmeni stromu vlevo: AGIELIC / MEDORO
Rozměry
výška 125 cm / šířka 168 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Daniel 1996, s. 78–79
    Ladislav Daniel, Benátčané. Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, kat. výst., Praha 1996.

Inspirací pro zobrazenou scénu je Ariostův rytířský epos Zuřivý Roland (Orlando furioso), který vypráví příběh rytíře Rolanda, jehož odmítnutí princezny Angeliky připravilo o rozum. Carletto v duchu tradice svého otce Paola Veroneseho přenesl na plátno idylickou scénu s mileneckou dvojicí Angeliky a Medora, jež vyrývá svá jména do kmenů stromů i kamenů jako stvrzení svého citu, Rolandovi navzdory.

Lucie Němečková 2021