Archanděl Michael potírá padlého anděla

(1640 - 1670)
Název Archanděl Michael potírá padlého anděla
Místo vzniku Francie
Datování
Provenience na sklonku 18. století neznámá italská sbírka; před 1979 soukromá sbírka, Praha
Způsob nabytí získáno 1979 ze soukromé sbírky
Inventární číslo O 14451
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
výška 156 cm / šířka 122 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • DANIEL 1995B, s. 120–123
    Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem, Malířství v Neapoli 1631–1656, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1995.

Zpodobněné apokalyptické téma vize sv. Jana odkazuje k snad nejslavnějšímu výtvarnému podání příběhu vytvořenému Raffaelem. Prozrazuje však také vliv neapolského malířství první poloviny 17. století, jak jej proměnila svou invencí Artemisia Gentileschi. K ní odkazuje světelné pojetí malby i jemná krutost, s níž je dramatický výjev zachycen. Uměřený výraz, celkové ztvárnění figury a detaily tváře i štíhlých prstů však vedly k připsání díla neapolskému malíři Vaccarovi.

Lucie Němečková 2021