Název Hlava Panny Marie
Místo vzniku Španělsko
Datování 1. polovina 16. století
Provenience sbírka Františka Ferdinanda d’Este (1863–1914), zámek Konopiště, před 1914; zámek Konopiště a později státní zámek Konopiště, 1914–1939
Původní umístění státní zámek Konopiště
Způsob nabytí získáno v roce 1939
Inventární číslo O 11897
Předchozí inventární čísla DO 806
Katalogové číslo 20
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
bez rámu: výška 282 mm / šířka 230 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1978
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Privodce a seznam exponáti, Zámek v Nelahozevsi, Praha 1978.
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1979, s. 6
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Zámek v Nelahozevsi, Dodatek k privodci a seznamu exponáti, Praha 1979.
 • ŠTĚPÁNEK 1984−1985
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 14.–16. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1984−1985.
 • ŠTĚPÁNEK 1999B
  Pavel Štěpánek, Filip II. (1527–1598) a jeho doba. Vybrané ukázky umění a dokumentů z pražských sbírek, Španělské velvyslanectví a Národní muzeum v Praze, Praha 1999.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 85–86
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
Prameny
 • KONOPIŠTĚ INVENTÁŘ cca 1920
  Konopiště Inventář, zvaný „Černá kniha“, cca 1920. [státní zámek Konopiště, archiv]
 • KONOPIŠTĚ SEZNAM 1947
  Potvrzení o převzetí um. děl jako zápůjčky od Ředitelství státních lesů a majetku [ANG, fond NG 1945−1958, Akvizice, Převody—zámek, Konopiště]

Dílo zachycuje jeden z nejrozšířenějších ikonografických motivů – hlava Panny Marie je znázorněna zahalená do modrošedavé roušky, s naznačenou svatozáří v pozadí. Vychází z typu modlící se Madony, vyskytujícího se v celé katolické Evropě, s tím, že zde nejsou znázorněny Mariiny sepjaté ruce. Prostý motiv je obohacen bohatě tvarovanými záhyby draperie, podanými střízlivými, tlumenými barvami. Suchá malba ovládaná šedavě zelenými lomenými tóny i náboženské ladění odpovídají charakteristikám španělské malby. Velmi kvalitní je rám, který byl zřejmě zhotoven přímo pro daný obraz, jak bývalo zvykem. Rám samotný může být příkladem užití technologie proškrabávání na zlatý podklad, zv. estofado.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020