Název Ecce Homo
Místo vzniku Španělsko (?)
Datování 16. století
Provenience sbírka Františka Ferdinanda d’Este (1863–1914), zámek Konopiště, před 1914; zámek Konopiště a později státní zámek Konopiště, 1914–1939
Původní umístění státní zámek Konopiště
Způsob nabytí získáno v roce 1939
Inventární číslo O 11944
Předchozí inventární čísla DO 853
Katalogové číslo 21
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Přípis

Na zadní straně nahoře uprostřed je papírový štítek ze zámku Konopiště s perem psaným číslem „45“; barvou psané číslo „21.211“.

Popis

Obraz zachycuje polopostavu Ježíše trním korunovaného, s hlavou mírně pokleslou; ruce nejsou zobrazeny, jen poloha paží podél těla naznačuje, že byly zkříženy a zřejmě i svázány provazem, jak odpovídá tomuto ikonografickému typu.

Rozměry
bez rámu: výška 690 mm / šířka 495 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • PUJMANOVÁ 2002−2003, s. 85–88, 152–154
    Olga Pujmanová, The Unkown Ecce Homo Painted on Stone in the National Gallery in Prague, Bulletin of the National Gallery in Prague XII–XIII, 2002–2003, s. 85–88.
  • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 86–87
    Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Obraz ze sbírky Národní galerie Praha je inspirován díly Sebastiana del Piombo (Pujmanová 2002–2003, s. 152−154). Postrádá sice monumentalitu i dramatičnost Sebastianových obrazů Krista nesoucího kříž, rozhodně je ale jejich vzdáleným ohlasem. Nasvědčuje tomu nejen podání draperie definované jednoduššími záhyby, ale také Kristova fyziognomie. Autorství lze proto hledat v okruhu španělského kopisty Sebastianových obrazů Luise de Morales, zv. El Divino (kolem 1509–1586), který byl autorem jak řady námětů Ecce Homo, tak Krista nesoucího kříž (jemuž se zde podle španělských zvyklostí dává název Nazareno). Obraz tedy vznikl patrně na konci 16. století jako projev protireformační zbožnosti, v jejímž duchu byl pochopen původní italský vzor. Toto řešení podporuje jiná španělská kopie obrazu Ecce Homo od Sebastiana del Piombo z Museo del Prado, která má obdobné rozměry (61 × 50 cm) a téměř identickou kompozici, s nápadně španělskou barevností, v níž se prosazují okry a odstíny olivové barvy.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2000