Achilles rozpoznán mezi dcerami krále Lykomeda

(1581 - 1642)
Název Achilles rozpoznán mezi dcerami krále Lykomeda
Místo vzniku Nizozemí
Datování
Provenience před 1807 sbírka Franze Rattakowského, Vídeň; následně sbírka hrabat Thunů; následně do roku 1945 sbírka Hermíny Srbové; mezi lety 1945–1950 Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Způsob nabytí získáno 1950 ze sbírky Hermíny Srbové, Praha
Inventární číslo O 10451
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vlevo dole: Do ffranck. IN. f.
Rozměry
výška 49 cm / šířka 65 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Slavíček 2000, 145
    Lubomír Slavíček, The National Gallery in Prague, Flemish Painting of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2000.

Malba připomíná epizodu ze života legendárního hrdiny trojské války, jak ji zachytil Ovidius v Metamorfózách. Achilla v ženském převlečení ukryla jeho matka mezi dcery krále Lykomeda. Francken vystihl okamžik, kdy byly dívky okouzleny šperky a drahocennostmi, které jim přinesl Odysseus, zatímco Achilles sahal po zbrani, a tím se prozradil. Téma malíři umožnilo do kompozice začlenit zátiší s drahocennými předměty.

Lucie Němečková 2021