Alegorie ročních období a lidských věků

(1603 - 1676)
Název Alegorie ročních období a lidských věků
Místo vzniku Nizozemí
Datování
Datace uvedená 1635
Provenience 1678 (?) Forchondt, Vídeň; mezi lety 1738 (?) – 1945 Nostická obrazová sbírka, Praha
Způsob nabytí získáno 1945 z Nostické obrazové sbírky, Praha
Inventární číslo DO 4139
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo směrem na střed: S. D. Vos. In et F. 1635
Rozměry
výška 49 cm / šířka 64 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Slavíček 2000, s. 316
    Lubomír Slavíček, The National Gallery in Prague, Flemish Painting of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2000.

Obraz upoutá složitým sdělením, jež je v něm ukryto. Zleva doprava je ztvárněna tvář krajiny během jednotlivých ročních období, kterým odpovídají i etapy lidského života. De Vos začlenil do kompozice také zobrazení pěti smyslů – zrcadlo vyjadřuje zrak, víno a pití značí chuť, růže a pes symbolizují čich, sluch představuje hra na hudební nástroj a objetí mladého páru připomíná hmat.

Lucie Němečková 2021