Květiny ve skleněné váze

(1590 - 1661)
Název Květiny ve skleněné váze
Místo vzniku Nizozemí
Datování cca 1635
Provenience mezi lety 1765–1945 doloženo v Nostické obrazové sbírce, Praha
Způsob nabytí získáno 1945 z Nostické obrazové sbírky, Praha
Inventární číslo DO 4135
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vlevo dole: D. Seghers. Soc.tis JESU
Rozměry
výška 57 cm / šířka 32 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Slavíček 2000, s. 268
    Lubomír Slavíček, The National Gallery in Prague, Flemish Painting of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2000.

Malíř a jezuita Daniel Seghers na obraze využil kontrastu mezi tmavým pozadím a světlem dopadajícím na vázu, v níž spočívají stonky rostlin. Seghersova malba nabízí i řadu symbolických poselství: kosatec byl tradičně považován za mariánskou květinu, červená růže připomínala bolestnou lásku Boží matky k synu Ježíšovi a bílá růže poukazovala na čistotu Panny Marie.

Lucie Němečková 2021