Název Svatý František s křížem
Místo vzniku Španělsko (?)
Datování 1650 – 1700
Provenience sbírka M. Jedličkové, před 1952
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1952
Inventární číslo O 5697
Katalogové číslo 22
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
bez rámu: výška 810 mm / šířka 640 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
    Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
  • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 87–88
    Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Malbu Sv. František s křížem lze vztahovat ikonograficky i vlastním malířským provedením, byť podstatně nižší úrovně, k obrazu se stejným tématem ve Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech (inv. č. 320), připisovanému neznámému španělskému malíři. V první polovině 17. století tohoto světce v obdobné kompozici vyobrazil už Jusepe de Ribera, například na obraze sv. Františka v provinčním muzeu v Málaze. O něco později jej maloval jiný významný barokní malíř Juan Valdés Leal ze Sevilly, například na obraze Sv. František z Assisi ze sbírky Santa Barbara Museum of Art, kde světec líbá kříž – Krista, podobně jako na tomto obraze. V dolní části vyobrazení nelze přehlédnout průhled na klášter, snad onen kostel sv. Damiána, kde se sv. Františkovi dostalo ve vidění pokynu, aby obnovil „svůj dům“, což lze vztahovat na celý františkánský řád. Mohlo by se však jednat též o kostelík Panny Marie Andělské, zv. Porciuncula („díleček“), u něhož si sv. František zřídil poustevnu a odkud kázal lidem o spáse. Suchá střízlivost koloritu s olivově hnědými až šedavými tóny opravňuje názor, že jde o dílo španělského malíře.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020