Zátiší s košem zeleniny a hroznem vína

Název Zátiší s košem zeleniny a hroznem vína
Místo vzniku Španělsko (?)
Datování 17. století
Provenience sbírka Bořivoje Iglauera, před 1970
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1970
Inventární číslo O 12375
Katalogové číslo 24
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
bez rámu: výška 495 mm / šířka 870 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 90–91
    Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Zátiší charakterizované prostou kompozicí i barevností zeleninových plodů (s výjimkou jediného hroznu vína) bylo považováno za dílo jihoitalského malíře; bylo kladeno do souvislosti s tvorbou neapolských malířů jako byli Giovanni Andrea, Giacomo Andrea Coppola nebo Cesare Lampronti. Tato malba však současně vykazuje shodné rysy i s díly španělských malířů, zejména pokud jde o poměrně tlumenou barevnost (viz například obraz Alejandra Loarteho v Pradu).

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020