Geertruida Marienburg

(1617 - 1681)
Název Geertruida Marienburg
Místo vzniku Nizozemí
Datování cca 1661
Provenience před 1869 sbírka Bols, Deventer; 1869–1890 sbírka knížete Johanna II. z Liechtensteina
Způsob nabytí daroval 1890 kníže Johann II. z Liechtensteina
Inventární číslo O 639
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
výška 81 cm / šířka 65 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠEVČÍK-SEIFERTOVÁ-BARTILLA 2012, s. 69–71
    Anja K. Ševčík – Stefan Bartilla – Hana Seifertová, National Gallery in Prague, Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2012.

Portréty pozdějšího deventerského starosty Willema a jeho ženy Geertruidy pravděpodobně vznikly u příležitosti jejich sňatku v roce 1661 a jsou typickou ukázkou malby Gerarda ter Borcha. Excelentní zachycení jednotlivých materiálů – ať již oděvu či šperků – bylo umělcovou doménou, známý byl zejména pro vynikající zpodobnění saténu. Kolem roku 1670 byly oba portréty přemalovány, snad samotným autorem, aby oděv odpovídal aktuální módě. Tato přemalba však byla později při restaurátorském zásahu odstraněna. Portréty se dochovaly v původních rámech z dílny deventerského mistra Dercka Danielse s vyřezávanými motivy typickými pro manželské potréty, jako slunečnice, růže či hroznové víno – symboly prosperity, lásky a plodnosti.

0000