Portrét mladého muže

Název Portrét mladého muže
Místo vzniku Španělsko
Datování 1650 – 1700
Provenience ? sbírka dr. Edmunda Wilhelma Brauna (1870–1957), Opava, před 1905; sbírka dr. Oskara Grosse (1871–1963), po 1905
Způsob nabytí získáno v roce 1963
Inventární číslo K 37817
Katalogové číslo 25
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Přípis

Na zadní straně jsou zbytky nápisu: „Raphael .../ Don Miguel (?) de Cordova (Carcova?)“. Dále je zde modrým inkoustem napsáno číslo „287“.

Rozměry
bez rámu: výška 108 mm / šířka 83 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • ASSMANN 1996, s. 54
  Jan Nepomuk Assmann, Portrétní miniatury 17.–19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1996
 • BRAUN 1905
  Edmund Wilhelm Braun, Die Miniaturenausstellung im Kaiser Franz Josef Museum Troppau, Kunst und Kunsthandwerk VIII, s. 387−396
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 91–92
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Pravděpodobnou totožnost vyobrazeného muže určuje nápis „Don Miguel (?) de Cordova (Carcova)“. Mladý muž je zachycen ve tříčtvrtečním poprsí, oblečen v kabát zdobený bílou náprsenkou francouzského typu. Obličej je podán nejen s věrohodnými portrétními rysy, ale zaujme i pohledem. Jak účes, tak límec byly rozšířeny po celé Evropě. Dlouhé vlasy odkazují k době kolem poloviny a po polovině 17. století. Podložení krajkové kravaty se objevuje v celé Evropě hlavně kolem roku 1680. Obdobnou náprsenku má na sobě i Karel II. na obrazu Sagrada Forma od Claudia Coella, dokončeném roku 1690.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020