Kající se král David

(1601 – 1672)
Název Kající se král David
Místo vzniku Nizozemí
Datování
Datace uvedená 1633
Provenience (dle Roethlisbergera) prodej ze sbírky Vervolg, Amsterdam, 6. listopad 1776, lot. 13; aukce Sotheby’s, Sbírka R. Corbet, Londýn, lot. 63; aukce Sotheby’s, Londýn, 17. červenec 1923, lot. 29; aukce Sotheby’s, Londýn, 5. prosinec 1923, lot. 89; ?–1939 Dr. Paul Bächer, Praha
Způsob nabytí daroval 1939 Dr. Paul Bächer
Inventární číslo O 1647
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo na židli: HBloemaert 1633
Rozměry
výška 82 cm / šířka 69 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠEVČÍK-SEIFERTOVÁ-BARTILLA 2012, s. 58
    Anja K. Ševčík – Stefan Bartilla – Hana Seifertová, National Gallery in Prague, Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2012.

Král, hudebník a básník David odložil veškeré odznaky světské moci i svůj tradiční atribut – harfu, aby se pokorně pomodlil k Bohu. Scéna snad zobrazuje Davidovo pokání, k němuž byl povolán za své pochybení vůči Urijášovi, kterého poslal na smrt do boje, aby pro sebe získal jeho ženu Batšebu (Druhá kniha Samuelova 12,1–23). Netradiční zobrazení židovského krále pravděpodobně vychází z kompozice navržené Hendrickovým otcem Abrahamem Bloemaertem, který byl nejen jeho učitelem, ale zejména jednou z významných postav utrechtského caravaggismu a také zakladatelem tamní malířské gildy.

Lucie Němečková 2021