Jak staří zpívají, tak mladí pískají

(1610 - 1668)
Název Jak staří zpívají, tak mladí pískají
Místo vzniku Nizozemí
Datování
Provenience mezi lety 1765–1945 Nostická obrazová sbírka, Praha
Způsob nabytí získáno 1945 z Nostické obrazové sbírky, Praha
Inventární číslo DO 4328
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo dole na barelu: JMolenaer
Rozměry
výška 37 cm / šířka 43 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠEVČÍK-SEIFERTOVÁ-BARTILLA 2012, s. 283
    Anja K. Ševčík – Stefan Bartilla – Hana Seifertová, National Gallery in Prague, Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2012.

Obraz je zpodobením starého holandského přísloví, jež lze vyložit tak, že mladí dědí vlastnosti rodičů, nebo příhodněji, že mladí často následují špatných příkladů dospělých. Tento motiv uvedl do umění vlámský malíř Jacob Jordaens, z jehož kompozice citoval také Molenaer v případě pražské malby. Na rozdíl od Jordaense, který výjev zasadil do prostředí kupecké třídy, ilustroval Molenaer přísloví na denním životě obyčejných sedláků. Jak však naznačuje mapa světa v pozadí – toto motto je univerzální a týká se všech.

Lucie Němečková 2021