Herkules a Deianeira

(1659 - 1722)
Název Herkules a Deianeira
Místo vzniku Nizozemí
Datování
Datace uvedená 1699
Provenience 1699 sbírka (pravděpodobně i zakázka) kurfiřta Johana Willhelma Falcko-Neuburského, Düsseldorf; po 1699 Antonín Jan Nostic; mezi lety 1738–1945 Nostická obrazová sbírka, Praha
Způsob nabytí získáno 1945 z Nostické obrazové sbírky, Praha
Inventární číslo DO 4154
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo dole na kameni: AvWerff fe./ 1699
Rozměry
výška 38 cm / šířka 27 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠEVČÍK-SEIFERTOVÁ-BARTILLA 2012, s. 478–479
    Anja K. Ševčík – Stefan Bartilla – Hana Seifertová, National Gallery in Prague, Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2012.

Vyhledávaný malíř kabinetních obrazů Adriaen van der Werff zachytil na drobné malbě intimní chvíli manželského páru – Herkula s Deianeirou. V příklonu k tradici antického umění ztvárnil dvojici v interiéru definovaném klasickým sloupovím. Obraz si ve své době získal velikou oblibu a byl často kopírován. Prameny dokládají, že vznikl na zakázku sběratele a znalce umění kurfiřta Johana Willhelma Falcko-Neuburského, později jej do své sbírky snad získal František Antonín Berka z Dubé či jeho dědic Antonín Jan Nostic společně s obrazem Samson a Dalila.

Lucie Němečková 2021