Klanění tří králů

(1564 - 1637)
Název Klanění tří králů
Místo vzniku Belgie
Datování
Provenience sbírka hraběte Franze Šternberka-Manderscheid (1763–1830); sbírka hraběnky Eleonory von Wallis, rozené Šternberkové-Manderscheidové (1803–1840); sbírka hraběte Františka von Wallis, zámek Kolešovice a Praha; mezi lety 1801–1882 zapůjčeno Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění
Způsob nabytí získáno 1882 od hraběte Karla von Wallis, hraběte Františka von Wallis a dědiců hraběnky Eleonory von Wallis, rozené Šternberkové-Manderscheidové
Inventární číslo O 42
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vlevo dole: P. BRVEGHEL.
Rozměry
výška 39 cm / šířka 56 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Slavíček 2000, s. 112
    Lubomír Slavíček, The National Gallery in Prague, Flemish Painting of the 17th and 18th Centuries. Illustrated Summary Catalogue, Prague 2000.

Klanění tří králů vychází z obrazu Pietera I. Bruegela, který se dodnes dochoval ve švýcarském Winterthuru (sbírka Oskara Reinharta). Téma, které čerpá z Matoušova evangelia, je pojato jako žánrový výjev odehrávající se ve Flandrech. Obraz evokuje domácí atmosféru s venkovany při jejich typických činnostech spjatých se zimním obdobím. Zde následují tři krále v očekávání, že spatří narozeného Spasitele.

Lucie Němečková 2021