Alexandr roztíná gordický uzel

(1657 - 1745)
Název Alexandr roztíná gordický uzel
Datování cca 1709
Provenience před 1922 soukromá sbírka
Způsob nabytí získáno 1922 ze soukromé sbírky
Inventární číslo O 1329
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
výška 86 cm / šířka 86 cm
Materiál
Technika

V letech 1709 až 1714 vznikal v zimní rezidenci salcburského arcibiskupa cyklus obrazů na plátně zasazených do štukových rámů nástropních polí. Vyobrazovaly scény ze života Alexandra Velikého, jenž byl zosobněním hrdinských ctností, které chtěl objednavatel obrazů, kníže-arcibiskup František Antonín Harrach, v souvislosti se svou osobou připomenout. K práci na malbách přizval vedle Martina Altomonta, s nímž uzavřel smlouvu na deset pláten, také Johanna Michaela Rottmayra. Malba Alexandr Veliký roztíná gordický uzel je jedinou dochovanou skicou k tomuto cyklu. Líčí příběh vojevůdce Alexandra, který rozťal vazbu oje Gordiova vozu, a tak se měl podle legendy stát pánem světa. Kresba k této kompozici se zachovala ve Staatliche Graphische Sammlung v Mnichově.

Lucie Němečková 2021