Autoportrét (?)

(1625 - 1666)
Název Autoportrét (?)
Místo vzniku Německo
Datování
Datace uvedená 1661
Provenience mezi lety 1765–1945 doloženo v Nostické obrazové sbírce, Praha
Způsob nabytí získáno 1945 z Nostické obrazové sbírky, Praha
Inventární číslo DO 4127
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo dole: Christoffer Paudiß 1661
Rozměry
výška 98 cm / šířka 80 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • Jandlová 2015, s. 83–85
    Martina Jandlová Sošková, The National Gallery in Prague, German and Austrian Paintings of the 17th Century, Prague 2015.

Christopher Paudiss proslul jako autor rozměrných moralizujících venkovských scén. Mezi jeho nemnoha portréty patří pražská podobizna k těm nejzdařilejším. Malíř vypodobnil téměř jistě sám sebe, po Rembrandtově vzoru v baretu s pery a v tunice, které byly od 16. století oblíbené v zobrazeních učenců a filozofů. Paudiss do této malby vložil ještě další sdělení – pootevřená ústa vyjadřují, že obraz může hovořit i beze slov v duchu Horatiova ut pictura poesis (básně jsou jak obrazy). Gesto ruky, které velmi pravděpodobně odráží umělcovu složitou životní situaci, nalezne vysvětlení v emblematické literatuře, konkrétně v Ikonologii Cesara Ripy (emblém č. 42: Chudoba mne přemáhá, ale nadání povzbuzuje).

Lucie Němečková 2021