Klanění pastýřů

(1548 – 1606)
Název Klanění pastýřů
Místo vzniku Nizozemí
Datování
Provenience před rokem 1923 sbírka Bogdana a Varvary Khanenko, Kyjev (doloženo 1899)
Způsob nabytí získáno 1923 ze sbírky Bogdana a Varvary Khanenko, Kyjev
Inventární číslo O 1343
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo dole: KvM 1596
Rozměry
výška 32 cm / šířka 19 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • KOTKOVÁ 1999, s. 81
    Olga Kotková, Netherlandish Paintings 1480–1600. Illustrated Summary Catalogue I/1, The National Gallery in Prague, Prague 1999.

Nadání Karla van Mander bylo všestranné – maloval, psal básně, divadelní hry a sepsal i životopisy nizozemských malířů, jež dodnes představují důležitý pramen k poznání života a díla mnohých umělců. Van Mander popsal i některé obrazy, jež jsou dnes vystaveny v Národní galerii Praha, např. Dürerovu Růžencovou slavnost či Gossaertův obraz Sv. Lukáš kreslí Pannu Marii – obě malby jsou vystaveny ve Schwarzenberském paláci.

Lucie Němečková 2021