Oplakávání Krista

(1370 – 1425)
Název Oplakávání Krista
Místo vzniku Florencie; Itálie
Datování
Datace uvedená 1408
Provenience 1803 sbírka Tommaso degli Obizzi, Catajo u Padovy (?); do roku 1918 sbírka Františka Ferdinanda d’Este, zámek Konopiště; do roku 1939 sbírky státního zámku Konopiště
Způsob nabytí získáno 1939 ze státního zámku Konopiště
Inventární číslo O 11911
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Popis

V nehostinném prostředí truchlí Panna Marie spolu s dalšími blízkými nad skonem Ježíše Krista. Hluboký zármutek ovládl celou krajinu, ponurou náladu zdůrazňují i vertikály potemnělých skal a věží v pozadí.

Rozměry
výška 68 cm / šířka 28 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • PUJMANOVÁ–PŘIBYL 2008, s. 127–128
    Olga Pujmanová in cooperation with Petr Přibyl, Italian painting c. 1330–1550, III/1, I. National Gallery in Prague, II. Collections in the Czech Republic, illustrated summary catalogue, Prague 2008.

Lorenzo Monaco většinu svého života strávil jako mnich v klášteře Santa Maria degli Angeli ve Florencii. Jeho zbožnost se plně projevila v podání scény Oplakávání Krista. V nehostinném prostředí truchlí Panna Marie spolu s dalšími blízkými nad skonem Ježíše Krista. Hluboký zármutek ovládl celou krajinu, ponurou náladu zdůrazňují i vertikály potemnělých skal a věží v pozadí. Výjev s Oplakáváním původně náležel k trojdílnému oltáři, jehož křídla s výjevy Krista na hoře Olivetské a Tří Marií u hrobu se nacházejí ve sbírkách pařížského Louvre.

Lucie Němečková 2021