Sv. mučedník

(1306 – 1348)
Název Sv. mučedník
Datování kolem 1330
Provenience neznámá
Způsob nabytí získáno 1946 ze soukromé sbírky
Inventární číslo DO 5014
Tematický celek Staří mistři II
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
výška 45 cm / šířka 38 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • PUJMANOVÁ–PŘIBYL 2008, s. 124–125
    Olga Pujmanová in cooperation with Petr Přibyl, Italian painting c. 1330–1550, III/1, I. National Gallery in Prague, II. Collections in the Czech Republic, illustrated summary catalogue, Prague 2008.

S malbou sv. mučedníka souvisí další dílo ze sbírek Národí galerie Praha, znázorňující sv. Antonína Poustevníka (inv. č. DO 5015). Trojúhelníkový formát obou desek napovídá, že původně tvořily nástavce velkého oltářního polyptychu. Náležely k tzv. Loeserovu polyptychu, v jehož středu byl obraz Panny Marie s dítětem (dnes v Palazzo Vecchio, Florencie). Pietro Lorenzetti patřil spolu s Ducciem a Simonem Martinim k nejvýznamnějším malířům sienské malby trecenta a se svým bratrem Ambrogiem dodával oltářní obrazy a maloval i fresky. Jejich životy a malířskou práci však předčasně ukončila morová epidemie, jež roku 1348 zasáhla Sienu.

Lucie Němečková 2021