Hrad Neuhaus

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Hrad Neuhaus
Datování 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31232
Katalogové číslo 27
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Neuhauss – Danubius fluvius
Rozměry
výška 122 mm / šířka 254 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Sprinzels 1938, č. 250
    Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
  • Volrábová 2017, kat. č. II/87
    Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Pohled na Neuhaus na Dunaji náleží k nejzdařilejším z celé série kreseb, které Hollar vytvořil během cesty s hrabětem z Arundelu. Způsoby stylizace jednotlivých motivů jsou ukázkovým příkladem Hollarova kreslířského projevu. Kompozičně a barevně vyvážená kresba ukazuje navíc umělcovy kvality v charakteristické drobnopisnosti. Vysoké zalesněné kopce se navzájem barevně odlišují tmavými a světlými tóny, které jednoduše vytvářejí plasticitu tohoto díla. Kompozice je přehledná a vyvážená. Na Arundelových lodích s anglickými vlajkami na tomto pohledu vládne pohoda a osazenstvo tráví čas plavby na palubě.

Alena Volrábová 2020