Velký pohled na Prahu ze svahu Petřína

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Velký pohled na Prahu ze svahu Petřína
Datování 1636
Provenience Pravděpodobně z majetku malíře Jonathana Richardsona (1667–1745) – jeho sbírka byla dražena v Londýně u Mr. Cocke v Covent Garden Piazza a dílo zřejmě prodáno s kresbou Pasov č. 248, pod číslem 45, druhý den dražby. Popis tohoto čísla zní: „Two Dicros of Hollar“, obnos: 1 Libra, 11s, 10d; sbírka Franz Sprinzels.
Způsob nabytí převedeno do majetku Národní galerie
Inventární číslo K 33360
Katalogové číslo 31
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vlevo dole u muže s mečem: WHollar delin. in Augusto 1636
Nápis Praga Bohemiae – Metropolis
Rozměry
výška 121 mm / šířka 281 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1978, s. 49–50
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Kat. Alexandria-Virginia 1994, s. 19
  Jacqueline Burgers, Wenceslaus Hollar: Seventeenth-Century Prints from the Museum Boymans-van Beuningen, kat. výst., Alexandria-Virginia 1994.
 • Kat. Praha 2001, kat. č. II/6.45
  Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2001.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/34
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Springell 1963, kat. č. XCVIII
  Francis Springell, Connoisseur & diplomat: the Earl of Arundel's Embassy to Germany in 1636 as Recounted in William Crowne's Diary, the Earl's Letters and other Contemporary Sources with a Catalogue of the Topographical Drawings Made on the Journey by Wenceslaus Hollar, Maggs, London 1963.
 • Sprinzels 1938, č. 273
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. II/115
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Poselstvo hraběte z Arundelu po návštěvě Vídně dorazilo cestou přes Znojmo do Prahy. Na základě skic, jež Hollar v Praze pořídil, vytvořil později tuto kresbu. Po letech pak skici použil pro další předlohy k realizaci grafického listu Velkého pohledu na Prahu, který vyšel až v Antverpách v roce 1649 a byl poté zařazen do Merianovy Topographie (P 880, NH 1037). S pražskou kresbou má grafika mnoho společného, ale díla se také navzájem v mnohém liší. Ze svahu hory Petřín pozoruje skupina výletníků panoráma Prahy. Vlevo je vidět Strahovský klášter a napravo Pražský hrad s vyčnívající věží gotického chrámu sv. Víta a se dvěma věžemi chrámu sv. Jiří. Pod hradem pak Malá Strana se špicemi věží kláštera johanitů, kterou spojuje gotický Kamenný (dnes Karlův) most přes řeku Vltavu se Starým a Novým Městem pražským. V místě Staroměstského náměstí lze dobře rozeznat věže gotického Týnského chrámu. Hollar si pro lepší čitelnost scény terén místa upravil, což lze v jeho vedutách pozorovat poměrně často. Pohled na město je tedy komponovaný a nelze jej ve skutečnosti z daného místa vidět, přestože působí přirozeně. Na to již upozornil například Vladimír Denkstein, jenž si všiml prodloužení Hladové zdi, jímž si kreslíř napomohl k ucelení veduty (Denkstein 1978, s. 50). Signatura napsaná u postavy jednoho z kavalírů, studujícího mapu, vedla někdy k domněnkám, že jde o jakýsi autoportrét umělce. Není to zcela vyloučené, ale v tom případě by se Hollar zobrazil spíše při kreslení a s tužkou v ruce. Repusoár doplněný vlevo zbořeninou a v pravé části rozeklaným stromem připomíná styl Matthaea Meriana, jenž ostatně tento pohled později použil pro grafický list (viz výše).

Alena Volrábová 2020