Wintzen na Dunaji

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Wintzen na Dunaji
Datování 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31201
Katalogové číslo 29
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Wüntzen / Danubius fluvius
Rozměry
výška 112 mm / šířka 257 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Sprinzels 1938, č. 235
    Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
  • Urzidil 1936, tab. XLIV, obr. 108
    Johannes Urzidil unter Mitarbeit von Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar: Der Kupferstecher des Barock, Wien–Leipzig 1936.
  • Volrábová 2017, kat. č. II/105
    Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Hrad Wintzen a jeho podhradí představovaly podobně vhodný objekt pro Hollarovy veduty jako hrad Grein (Volrábová 2017, kat. č. 95; inv. č. K 31200). Oblé kopce rytmizované pásy polí obklopují hlavní záběr s architekturou hradu uprostřed, z obou stran objímaného skupinami stromů, jež zdůrazňují lodě plující po řece. Vznikla tak trojúhelná kompozice, v Hollarově tvorbě méně častá.

Alena Volrábová 2020