Pohled na Püssingen

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Püssingen
Datování pravděpodobně 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31229
Katalogové číslo 26
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Püssingen / Danubius fluvius
Rozměry
výška 114 mm / šířka 229 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Sprinzels 1938, č. 281
    Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
  • Volrábová 2017, kat. č. II/75
    Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Přestože jsme zatím nevyřešili identifikaci hradu zobrazeného na této kresbě, klademe její vznik do období Hollarovy cesty s Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu. A to i přesto, že pokud by šlo o hrad Bissingen, znamenalo by to, že se Hollar velmi odchýlil od trasy, jíž se ubíralo Arundelovo poselstvo. Stylem nicméně dílo zapadá do série kreseb z této cesty po Rýně, Mohanu a Dunaji, včetně zobrazení lodí anglického diplomata. Proto neuvažujeme o časnějším datování. Toto reprezentativní provedení pohledu na hrad nad řekou charakterizuje působivé použití lehce rozostřených tahů výrazné hnědé a šedomodrých tónů, které je možné vidět i na dalších kresbách zachycujících Arundelovu cestu. Také zde využívá autor osvědčený princip pohledu na vyvýšenou dominantu za repusoárem tvořeným hladinou řeky, kde lodě právě vplouvají do zátočiny.

Alena Volrábová 2020