Krajina na Dunaji – Natternberg

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Krajina na Dunaji – Natternberg
Datování 1636
Provenience ze sbírky Vojtěcha Lanny; Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31207
Katalogové číslo 25
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Danubius fluvius
Popis

hnědé skvrny na papíře

Rozměry
výška 106 mm / šířka 261 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Sprinzels 1938, č. 253
    Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
  • Volrábová 2017, kat. č. II/70
    Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Kresba vznikla na základě předběžné rozpracované varianty, která je dnes uložena – jako mnohé další Hollarovy kresby, zejména z tohoto období – v berlínském Kupferstichkabinett (Volrábová 2017, kat. č. II/69). Krajinu podél dunajských břehů autor vnímal jako více prosvětlenou, než známe z břehů řeky Rýna. Opět se zde soustředil na Arundelova plavidla a jejich posádku, která – pokud se zrovna nestará o vesla – spokojeně lenoší a pozoruje okolí. Sám Hollar podle skic pohledu na Natternberg grafiku neprovedl, ale vydal jej v rámci Topographia Bavariae Matthäus Merian st. v roce 1644 (NH 2644).

Alena Volrábová 2020