Pohled na Deggendorf

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Deggendorf
Datování 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převedeno z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31231
Katalogové číslo 24
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Deckendorf / Danubius fluvius
Rozměry
výška 105 mm / šířka 271 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1978, obr. 40
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Schäffer-Huber 1996, s. 55, obr. 8
  Gisa Schäffer-Huber, Eine Donaureise im Dreizigjährigen Krieg. Wenzel Hollar, in: Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde, Band 38, Passau 1996, s. 51–63.
 • Springell 1963, kat. č. LIV
  Francis Springell, Connoisseur & diplomat: the Earl of Arundel's Embassy to Germany in 1636 as Recounted in William Crowne's Diary, the Earl's Letters and other Contemporary Sources with a Catalogue of the Topographical Drawings Made on the Journey by Wenceslaus Hollar, Maggs, London 1963.
 • Sprinzels 1938, č. 233
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Urzidil 1936, tab. XLV, obr. 112
  Johannes Urzidil unter Mitarbeit von Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar: Der Kupferstecher des Barock, Wien–Leipzig 1936.
 • Volrábová 2017, kat. č. II/68
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Propracovaná verze Hollarova pohledu na Deggendorf vznikla na základě pracovního náčrtu dnes uloženého v Kupferstichkabinett v Berlíně (Volrábová 2017, kat. č. II/67). Naše kresba oproti berlínské skice zabírá navíc otevřenou krajinu s vodní hladinou vpravo. Posádka na lodi označené anglickou vlajkou odpočívá či provádí běžné práce, někteří jen sledují krajinu. Tento pohled se podobně jako řada dalších z Arundelovy cesty ocitl v Merianově Topographii Bavariae, realizovaný v mědirytu. Byl zde ale upraven – vzdálenosti mezi jednotlivými body byly zvětšeny, čímž se vytvořil pohled z ptačí perspektivy. Zobrazení tak více odpovídalo stylu Merianových vedut.

Alena Volrábová 2020