Pohled na Würzburg

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Würzburg
Datování 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31228
Katalogové číslo 21
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Würtzburg
Rozměry
výška 101 mm / šířka 268 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1978, obr. 36
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Springell 1963, kat. č. XLV
  Francis Springell, Connoisseur & diplomat: the Earl of Arundel's Embassy to Germany in 1636 as Recounted in William Crowne's Diary, the Earl's Letters and other Contemporary Sources with a Catalogue of the Topographical Drawings Made on the Journey by Wenceslaus Hollar, Maggs, London 1963.
 • Sprinzels 1938, č. 220
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. II/55
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Hrabě z Arundelu s doprovodem navštívil také Würzburg, starobylé centrum vzdělanosti a sídlo biskupství – poté, co odjel z Neunkirchen, jak o tom píše v deníku William Crowne (Springell 1963, s. 60). Hollar je však zobrazil částečně skryté za vrch s renesančním zámkem Marienberg. Arundel zde navštívil biskupa a zajímal se o obraz Madony od Albrechta Dürera (Springell 1963, s. 86). Později Hollar vytvořil lept (P 735, NH 456), zařazený do série Prospectus aliquot locorum... z roku 1643, který je značen: „W. Hollar delineavit A° 1636 in Legatione Arundeliana ad Imperatorem“. Tím nám víceméně určil původ kresby. Repusoár zde netvoří vodní hladina – což je v sérii z této cesty spíše výjimkou – a styl se blíží například kresbě pohledu na Norimberk nebo Znojmo ze sbírky Národní galerie (Volrábová 2017, kat. č. II/57, 112; inv. č. K 31213). Ve sbírce vévody z Devoshiru v Chatsworthu je uchovávána reprezentativně pojatá varianta pohledu (Volrábová 2017, kat. č. II/56), oproti níž má pražská veduta mnohem intimnější charakter. Na hrad zde hledíme přes klidnou zvlněnou krajinu namísto rušného dění na mostě, které je zobrazeno na chatswortské kresbě.

Alena Volrábová 2020