Kostýmní studie ženy

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Kostýmní studie ženy
Datování kolem 1635
Provenience sbírka Vojtěcha Lanny; Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31219
Katalogové číslo 11
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Rozměry
výška 217 mm / šířka 117 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Dostál 1924, tab. II
  Eugéne Dostál, Venceslas Hollar, Praha 1924
 • Kat. Milán 1966, kat. č. 67
  L’Arte del Barocco in Bohemia, kat. výst., Palazzo reale, Milano 1966.
 • Kat. Münster 1998, s. 122
  Hans Galen – Claudia Becker, 30jährigen Krieg. Münster und den Westphalische Frieden, kat. výst., Stadtmuseum Münster, Münster 1998.
 • Kat. Praha 1983, s. 114, kat. č. 32
  Gabriela Kesnerová – Anthony Griffiths, Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1983.
 • Kat. Praha 2001, kat. č. II/6.42
  Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2001.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. I/28
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Sprinzels 1938, č. 22
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. I.J/15
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Práci na pomezí miniatury a kresby připsal Hollarovi Eugène Dostál již v roce 1624, zřejmě právem. Nemáme mnoho srovnávacího materiálu pro Hollarovy práce krycími barvami, ale odpovídá celkový styl díla, včetně pozornosti, kterou autor věnuje ušlechtilým materiálům oblečení, a citlivých linií zvláště v obličeji, vlasech a partiích krajek, jakož i poněkud strnulý postoj modelu. Ženské postavy provedené krycími barvami uchovává Britské museum (inv. č. SL 5214.3, SL,5214.4), ale jejich volnější rukopis odpovídá pozdějšímu datu vzniku. Zájem o ženské kostýmy je zjevný zejména z Hollarova grafického díla. Tento příklad nepochybně vznikl v Německu, protože – jak se uvádí v katalogu z výstavy v Münsteru (viz literatura) – zvláštní kožešinová pokrývka hlavy zvaná Fellken byla typická pro módu ve Vestfálsku. Může tedy jít o plod umělcova cestování po severu Německa, během něhož pořídil několik vedut právě z Vestfálska. Protože jde o zimní oděv, podporuje to naši domněnku, že tuto cestu podnikl někdy koncem roku, kdy už bylo chladno. Fellken byl však rozšířen i mimo oblast Vestfálska, jak lze také vidět na některých pohledech na německá města již v sérii Civitates orbis terrarum.

Alena Volrábová 2020