Pevnost Deal Castle

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pevnost Deal Castle
Datování 40. léta 17. století
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převedeno z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31220
Katalogové číslo 32
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Deal Castle
Rozměry
výška 85 mm / šířka 223 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Kat. Praha 2007, kat. č. II/57
    Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
  • Sprinzels 1938, č. 372
    Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
  • Volrábová 2017, kat. č . III/12
    Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Václav Hollar přijal v roce 1636 zaměstnání u hraběte z Arundelu a odejel s ním do Londýna, kde se usadil. Zde, během tzv. prvního anglického období, vydával mnohé grafické listy, v nichž se již projevil jako vyzrálý grafický umělec. Zachycoval anglickou krajinu a postavy lidí, které potkával. Ve figurální tvorbě stále dával přednost spíše ženským modelům. Zatímco jeho grafická produkce z té doby byla poměrně četná, kreseb se zachovalo méně. Figurálních kreseb se dochovalo jen málo, z vedutistické produkce jsou to pohledy na Londýn nebo jeho okolí a také náměty hradů a pevností. Pevnost Deal Castle v hrabství Kent v Anglii byla zbudována Jindřichem VIII. koncem třicátých let 16. století (Flintham 2016, s. 122–123) a měla sloužit k obraně proti invazím z Francie nebo proti Habsburkům. Během anglické občanské války ji využívali royalisté. Kresba a lept s ní související (P 936, NH 2511) bývají kladeny do druhého anglického období, což ale není zcela jisté. Simon Turner naposledy grafiku v soupisovém katalogu Hollarových leptů New Hollstein (NH) datoval do dřívější doby. Vzhledem k tomu, že Hollar nepochybně pobýval v hrabství Kent někdy během třicátých nebo čtyřicátých let, je velmi pravděpodobné, že kresba vznikla v té době, ačkoliv její styl se blíží spíše Hollarovu pozdnímu zklidněnému a velkorysému uměleckému projevu. Některé lepty ze série, kterou nazýváme Anglické pohledy (English Views, P 921–936, NH 2504–2511), jsou však datovány již do začátku padesátých let, a přinejmenším jejich předlohy musely tedy vzniknout ještě za Hollarova prvního anglického období, jako právě kresba Deal Castelu.

Alena Volrábová 2021