Pohled na Orléans

Louis de Lincler  – připsáno
Název Pohled na Orléans
Název zadní strany Orléans
Datování 2. polovina 17. století
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převedeno z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31205
Katalogové číslo 46
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Orléans; další nečitelné
Rozměry
výška 96 mm / šířka 174 mm
Materiál
Technika
Technika zadní strany
Literatura
  • Kat. Praha 2007, kat. č. II/5
    Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
  • Sprinzels 1938, č. 298
    Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
  • Volrábová 2017, kat. č. A.II/32
    Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Již Franz Sprinzels v roce 1938 odmítl Hollarovo autorství oboustranného listu s pohledy na Orléans (viz literatura). K tomuto názoru nás vede více důvodů, z nichž jedním je prostý fakt, že Hollar Francii pravděpodobně nikdy nenavštívil; v každém případě od něj neznáme žádné dílo s francouzským námětem. Dále je to použití pergamenu jako podložky, i když také Hollar na něj velmi výjimečně kreslil. Nakonec je to vlastní stylová analýza – Hollarovým pracím kresba neodpovídá.

Václavu Hollarovi bývají připisovány mnohé veduty ze 17. století provedené drobnopisem. On však nebyl v té době jediným umělcem, který tvořil v malých formátech; také někteří francouzští umělci se jimi zabývali. Naposledy byla tato kresba publikována jako dílo žáka Israela Silvestra (Volrábová in: Kat. Praha 2007), jenž byl autorem řady vedut, které jsou svým charakterem velmi podobné Hollarovým, i když formátem jsou zpravidla větší. Kresba pohledu na Orléans nicméně stylem a rukopisem zcela odpovídá kresbám francouzského vedutisty Louise de Lincler. Jeho práce lze nalézt ve sbírkách různých významných muzeí, jako například v British Museum, Rijksmuseum Amsterdam, Morgan Library and Museum v New Yorku a jinde. Většina Linclerových kreseb z těchto institucí byla mnohdy původně připisována také Václavu Hollarovi nebo Israelu Silvestremu, či dalšímu z významných tvůrců vedut malých formátů Jorisu Hoefnagelovi. Srovnáním s řadou z nich – zejména s kresbou pohledu na Blois z British Museum (inv. č. 1910,0212.108), která je naší blízká v několika ohledech, můžeme Louisi de Lincler připsat i pohledy na Orléans. Dlužno dodat, že o jejich autorovi je dnes zatím známo jen velmi málo. S jistotou o něm snad lze říci jen to, že byl činný ve Francii v 17. století.

Alena Volrábová 2021