Název Panna Marie
Místo vzniku Španělsko
Datování 1850 – 1900
Provenience sbírka Františka Ferdinanda d’Este (1863–1914), zámek Konopiště, před 1914; zámek Konopiště a později státní zámek Konopiště, 1914–1943
Původní umístění státní zámek Konopiště
Způsob nabytí získáno v roce 1943
Inventární číslo O 12023
Předchozí inventární čísla DO 1286
Katalogové číslo 26
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
bez rámu: výška 50 cm / šířka 43 cm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 92
    Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Obraz znázorňuje s největší pravděpodobností Pannu Marii jako Immaculatu. Připsání Aurelianovi de Beruete (1845–1912), s nímž bylo dílo spojováno ve sbírce arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, není zcela pravděpodobné. Malíř Aureliano de Beruete však býval zaměňován se svým synem, historikem a kritikem umění Aurelianem de Beruete y Moret (1876–1922). Pokud je tedy původní atribuce podložena v tuto chvíli nedostupným dokumentem, mohlo by se jednat pouze o Beruetovu práci z doby studia, protože žádná obdobná práce známa není. Nelze ani vyloučit možnost, že Beruete byl pouze konzultantem při nákupu.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020