Portrét infantky Marie Anny

Diego Velázquez  – dílna
(1599 – 1660)
Název Portrét infantky Marie Anny
Místo vzniku Madrid nebo Neapol
Datování 1628 – 1630
Provenience Thunovská sbírka, Praha; zámek Děčín; zámek Jílové u Děčína; (?) 1646–1945
Původní umístění zámek Jílové u Děčína
Způsob nabytí získáno v roce 1946 z Fondu národní obnovy
Inventární číslo DO 4984
Předchozí inventární čísla Z 2346
Katalogové číslo 27
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Přípis

Na zadní straně napínacího rámu je kulaté razítko s textem „Radioodbor ONV Děčín“ a papírový štítek s perem psaným číslem „47. (1930)“, vztahujícím se pravděpodobně k stěhování části sbírky ze zámku Děčín do zámku Jílové u Děčína.

Rozměry
bez rámu: výška 201 cm / šířka 108 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • DOVAL TRUEBA 2018, s. 69–79
  María del Mar Doval Trueba, Un posible retrato de la reina María de Hungría pintado por Velázquez para la Corte de Praga, Philostrato, Revista de Historia ed. Arte III, 2018, s. 69−79, fig. 2. Dostupné z: http://philostrato.revistahistoriayarte.es/index.php/ moll/article/view/philostrato.2018.14
 • ŠTĚPÁNEK 1968−1969, s. 235
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praga, Arte Español I−III, 1968/69, s. 222–235, fig. 1–19.
 • ŠTĚPÁNEK 1969, s. 201
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praha, Ibero-Americana Pragensia III, 1969, s. 181–202.
 • ŠTĚPÁNEK 1974, s. 147
  Pavel Štěpánek, Nuevas pinturas españolas de Praga, Ibero-Americana Pragensia VIII, 1974, s. 145–147.
 • ŠTĚPÁNEK 1978, s. 370–372
  Pavel Štěpánek, Portrét infantky Marie z dílny Velázquezovy, Umění XXVI, 1978, č. 4, s. 370–372.
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1978, s. 24
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Privodce a seznam exponáti, Zámek v Nelahozevsi, Praha 1978.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990, s. 47
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • ŠTĚPÁNEK 2014, s. 103–104
  Pavel Štěpánek, Diego Velázquez – dílna, Portrét španělské infantky Marie Anny 1628–1630, in: František Šuman (ed.), Mistrovská díla thunovské obrazárny na děčínském zámku, kat. výst., Zámek Děčín, Děčín 2014, s. 103–105.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 93–95
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Tato podobizna je variantou obrazu ze Staatliche Museen zu Berlin (inv. č. 413c) připisovaného Velázquezově dílně. Východiskem berlínského i pražského obrazu, stejně tak jako dalších replik (córdobská sbírka ve Vianově), je Podobizna infantky Marie Anny v poprsí z Museo del Prado v Madridu (inv. č. P 001187). Pražský obraz lze nejen přesně identifikovat, ale i časově zařadit do doby kolem roku 1630, pokud ne přímo do období infantčina pobytu v Neapoli ve druhé polovině roku 1630 (Bardi–Asturias 1970, s. 84). V tom případě by malba byla ztotožněna s exemplářem, který vznikl při její cestě do Vídně, a to v ateliéru Jusepe de Ribery, ve dnech 13. srpna až 18. prosince 1630. Kompoziční rozvrh a postoj portrétované infantky vycházející ze španělského dvorního portrétu 16. století – umocněný mohutnou plastičností horní poloviny těla a současně značnou plošností velkých sukní – dovolují, přihlédneme-li rovněž k charakteristické škále zemitých tónů, poměrně volnému, i když pečlivému rukopisu a především k existujícímu prototypu této Velázquezovy podobizny, jednoznačně zařadit obraz do dílny mladého Velázqueze, pravděpodobně s účastí umělce pracujícího ještě kolem roku 1630 ve starším plošném pojetí.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020