Název Panna Marie
Místo vzniku Španělsko – Nové Španělsko (Mexiko) ?
Datování 17. století
Provenience soukromá mexická sbírka; umělecký obchod „Klenoty“, Praha, 1973
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1973
Inventární číslo P 6215
Katalogové číslo 48
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 490 mm / šířka 515 mm / Hloubka 230 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • ŠTĚPÁNEK 1979, s. 191
  Pavel Štěpánek, Esculturas españolas en la Galería de Bohemia Central, Ibero-Americana Pragensia XII, 1979, s. 185–192.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • ŠTĚPÁNEK–KLÁPŠŤOVÁ 1999
  Pavel Štěpánek, Kateřina Klápšťová, Mexické umění z českých sbírek, Náprstkovo muzeum, Praha 1999.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 124
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Kompozice modlící se Panny Marie se spojuje též s Immaculatou nebo také s jinými variantami úcty k Panně Marii. V tomto případě je zjevná událost modlitby, tedy přímluvy. Z hlediska kompozičního jde o sedící postavu v nařaseném plášti vytvářejícím barokní zlomy hmot. Výsledkem je zvýraznění busty Panny Marie, která jako by se vynořovala ze spleti záhybů. Vzhledem k provenienci a celkové rustikalitě řezby lze tuto zlidovělou verzi považovat za práci novošpanělskou, tedy mexickou. I když zde není rozvinuta polychromie estofado, španělskou techniku v tomto případě určují skleněné oči.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020