Název Ukřižovaný Kristus
Místo vzniku Španělsko
Datování 17. století
Provenience sbírka Jindřicha Bělohříbka, zámek Vinoř, před 1946
Původní umístění zámek Vinoř
Způsob nabytí získáno v roce 1946
Inventární číslo P 5895
Předchozí inventární čísla DP 990
Katalogové číslo 47
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 705 mm / šířka 645 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 123
    Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
Prameny
  • VINOŘ SEZNAM 1946
    Seznam děl získaných Národní galerií v Praze ze sbírky Jindřicha Bělohříbka na zámku Vinoř [ANG, fond NG 1945−1958, Zajišťování uměleckých předmětů, zámek Vinoř, group 242/47]

Pravděpodobně běžný závěsný kříž zachycuje Kristovy paže přibité na břevno kříže, zatímco nohy jsou přibity jedním hřebem (což bylo v době po roce 1600 diskutovaným problémem; u Velázqueze najdeme na nohou hřeby dva). Rouška je komponována tak, že její uzel umístěný na boku je jediným zjevným dekorativním detailem. Zobrazení Kristových ran při mučení, například proužky krve na rukou, na hrudi i nohou, poukazují na španělský realismus; španělská polychromie estofado je patrná v záhybech látky.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020