Antependium s veraikonem

Název Antependium s veraikonem
Místo vzniku Španělsko
Datování 17. století
Provenience sbírka Karla Chaury, Praha, před 1926
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1926
Inventární číslo P 231
Katalogové číslo 43
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Přípis

Na zadní straně reliéfu dole uprostřed je papírový štítek Státní galerie s číslem „St. 301“ a papírový štítek s číslem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a Státní sbírky starého umění „OP 1910“.

Rozměry
výška 82 cm / šířka 118 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • ŠTĚPÁNEK 1976, s. 266–267
  Pavel Štěpánek, Španělská plastika v Národní galerii v Praze, Umění XXIV, 1976, s. 256–273.
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1978
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Privodce a seznam exponáti, Zámek v Nelahozevsi, Praha 1978.
 • ŠTĚPÁNEK 1979, s. 190
  Pavel Štěpánek, Esculturas españolas en la Galería de Bohemia Central, Ibero-Americana Pragensia XII, 1979, s. 185–192.
 • ŠTĚPÁNEK 1984−1985
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 14.–16. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1984−1985.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • ŠTĚPÁNEK 1997
  Pavel Štěpánek, Španělské umělecké řemeslo 1550–1650. Výběr z českých sbírek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 1997.
 • ŠTĚPÁNEK 1999B
  Pavel Štěpánek, Filip II. (1527–1598) a jeho doba. Vybrané ukázky umění a dokumentů z pražských sbírek, Španělské velvyslanectví a Národní muzeum v Praze, Praha 1999.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 119–120
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
Prameny
 • OSVPU A SSSU INVENTÁŘ 
  Inventář Obrazů a plastik spravovaných Obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění, později Státní sbírkou starého umění v letech 1919−1939 [ANG, fond SSSU, inv. č. 15]
 • STG INVENTÁŘ 
  Inventář Státní galerie [ANG, fond SSSU, boxes 7–9, inv. č. 16]

Plochý reliéf s Kristovou tváří na roušce – veraikonem – je spíše řemeslnou prací, která vznikla jako architektonická výplň. Po stranách jej ohraničují pilastry zdobené rosetami, které jsou doplněny zalamovaným nízkým kladím a římsou lemovanou vejcovou kymou. Vlastní rám je zdoben listovcem a perlovcem. Kolorit spočívá v teplé harmonii barev: zlata, běloby podbarvené podkladovým zlatem, červeně, tmavé hnědi a černě. Inkarnát tváře je růžový, vlasy, vousy a oči temně hnědé. Polychromie je provedena na plátkovém zlatě, řídce pokládaném na bolusový podklad, takže vytváří nepravidelný ornament. Lazurní běloba roušky je proškrabávána na zlatý podklad vlnovkami propojenými do čtvercových vzorů. Jde tedy o typickou španělskou techniku (estofado). Vzhledem k rozměrům odpovídajícím stolu a poničené spodní části lze usoudit, že jde o antependium oltáře. Řezba velmi nízkého reliéfu plně přejímá dekorativní funkci a začlenění do rámu a nepokouší se příliš o samostatný umělecký účin. Reliéf vychází sice z renesančního tvarosloví, a proto byl nejprve zařazen do 16. století, ale vzhledem k uplatnění motivu roset, které nacházíme u několika prací druhé poloviny 17. století, je pravděpodobnější, že jde o práci vzniklou na počátku 17. století.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020