Název Svatý Bartoloměj
Místo vzniku Španělsko
Datování konec 16. století
Provenience umělecký obchod „Klenoty“, Praha, 1975
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1975
Inventární číslo P 6421
Katalogové číslo 39
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 480 mm / šířka 185 mm / Hloubka 80 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • ŠTĚPÁNEK–VLK 1978, s. 24
  Pavel Štěpánek, Miloslav Vlk (eds.), Sbírky starého umění 15.–19. stol., Privodce a seznam exponáti, Zámek v Nelahozevsi, Praha 1978.
 • ŠTĚPÁNEK 1984−1985
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 14.–16. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1984−1985.
 • ŠTĚPÁNEK 1997
  Pavel Štěpánek, Španělské umělecké řemeslo 1550–1650. Výběr z českých sbírek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 1997.
 • ŠTĚPÁNEK 1999B
  Pavel Štěpánek, Filip II. (1527–1598) a jeho doba. Vybrané ukázky umění a dokumentů z pražských sbírek, Španělské velvyslanectví a Národní muzeum v Praze, Praha 1999.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 115
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Svatý Bartoloměj je zobrazen podle obvyklého ikonografického schématu jako muž středního věku tmavých kudrnatých vlasů a vousů, kontrastujících se světlým odstínem pleti. Vynikající polychromie, včetně bohatého puncování, je skvělou ukázkou španělské techniky estofado. Záhybový systém poukazuje na sklonek 16. století. Zdobné pojednání je v této sošce mimořádně rozvinuto, uplatňuje se tu jak převažující zlato, tak také místy stříbro. Tyto vzácné kovy kontrastují například s azuritovými vzory, zejména květy, proškrabávanými na zlatých puncovaných ploškách. Jednotlivé květy jsou odlišeny tvarově i barevně. Vzhledem k omezenému objemu zpracování zadní části (pouhých 8 cm hloubky) je pravděpodobné, že soška bývala umístěna v nice.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020